U

Start » Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022: Ökad synlighet, långsiktighet och stabilitet

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022: Ökad synlighet, långsiktighet och stabilitet

1 januari – 31 mars 2022

  • Omsättningen uppgick till 20,7 (8,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,1 (-15,9) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -6,2 (-15,9) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,9 (-14,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,17 (-0,48) och efter utspädning till -0,17 (-0,48) SEK

VD har ordet

Fokus under första kvartalet har varit att komma ut och träffa våra kunder, något som vi verkligen sett fram emot att kunna göra igen. Omsättningen under kvartalet uppgick till 20,7 (8,3) MSEK vilket är en klar förbättring jämfört med föregående år. Det visar på en jämnare och mer stabil omsättning, som kommer av ett ökat inslag av tjänster och produktutveckling. Rörelseresultatet uppgick till -6,1 (-15,9) MSEK, vilket speglar vår fortsatta satning på att stärka organisationen och vidareutveckling av våra produkter.

Cyberattacker en del av krigsföringen
Årets första kvartal dominerades av nyheter om det instabila världspolitiska läget på grund av kriget i Ukraina. Under detta krig har det blivit tydligare att även cyberattacker kan användas som metod för krigsföring. 

Detta visar hur oerhört viktigt det är att nationer, myndigheter och företag arbetar konsekvent med cybersäkerhet för att bemöta cyberhot som kan skada samhället.

Långsiktighet ger stabilitet
Efter att flera stora ordrar inkommit under föregående år, har Bolaget nu en stabil grund att stå på. Denna trend har fortsatt under första delen av 2022 då ytterligare två stora, långsiktiga ordrar mottogs; en värd 25 MSEK och en värd 30 MSEK. Dessa ordrar omfattade tillsammans både produkt- och tjänsteförsäljning. 

Det fortsatta förtroendet och de långsiktiga relationerna ger oss möjlighet att stärka vår verksamhet och på lång sikt även samhället.

Ökad synlighet
Vi ser ett stort utbildningsbehov inom cybersäkerhet. Vi försöker ständigt nå ut med vår kunskap via kanaler såsom mässor, vår hemsida och media för att öka medvetenheten och stärka kompetensen i samhället. 

I mars 2022 nominerades Advenica under kategorin ”Newsroom of the Year” i Nordic PR Awards. Detta ser vi som ett stort framsteg i våra ambitioner att nå ut med vårt viktiga budskap.

Vi behöver agera nu
Trots en ökad medvetenhet behöver fler agera för att möta befintliga och framtida hot. Cyberhotet har aldrig varit större än nu och alla myndigheter och företag måste agera omgående.

Malmö, den 28 april 2022

Marie Bengtsson,
VD och koncernchef, Advenica

Kontakt
Marie Bengtsson, VD och koncernchef, Telefon 0703-86 00 32, E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl.12.10.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, telefon +46 8 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.