U

Start » Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021: Produktivitet, intresse och förtroende

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021: Produktivitet, intresse och förtroende

1 januari – 31 mars 2021

  • Omsättningen uppgick till 8,3 (23,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,9 (-3,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -15,9 (-3,3) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,0 (1,4) MSEK.
  • Resultat efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,48 (-0,15) och efter utspädning till -0,48 (-0,15) SEK

 

VD har ordet

Advenicas första kvartal 2021 kännetecknades framför allt av hög produktivitet med förberedelser för kommande leveranser och fler betalda utvecklingsprojekt än tidigare. Omsättningen under kvartalet uppgick till 8,3 (23,3) MSEK och rörelseresultatet (EBIT) till -15,9 (-3,5) MSEK. 

Ett första avrop gjordes på ramavtalet som slöts med en svensk myndighet sent i december 2020. En order lades på tjänster till ett värde av 6,7 MSEK med leverans löpande till juni 2022. Restriktionerna på grund av pandemin begränsar  fortfarande i stor utsträckning möjligheterna att besöka kunder för att föra djupare tekniska diskussioner kring hemliga och klasificerade frågor, genomföra slutförhandlingar och installera vissa lösningar. Därmed bromsades även vår ambition med att få en jämnare omsättning över kvartalen upp. För att hantera den lägre omsättningen under kvartalet säkrades en kortfristig finansiering upp från våra huvudägare.

Advenicas goda relationer med befintliga kunder bar dock frukt efter periodens slut. I april erhölls en order värd cirka 1,7 MSEK avseende Cross Domain Solutions med omgående leverans till en svensk myndighet som tidigare beställt produktutveckling inom samma område. 

Dessutom inkom ytterligare avrop på ovan nämnda ramavtal med en order på kryptoprodukter till ett värde av cirka 30 MSEK som levereras under andra halvan av 2021. 

1 mars 2021 tillträdde Patrik Åkesson som Vice President för R&D. Hans utifrån-och-in-perspektiv bidrar nu till att växla upp Advenicas operativa förmåga att driva fram fler kommersiella och skalbara lösningar för att möta vår växande marknad. 

Efter diverse skandaler där information hamnat i fel händer föreslås att svenska säkerhetsskyddslagen skärps 1 december i år. Den tekniska utvecklingen och det politiska klimatet gör allt fler verksamheter är sårbara för spioneri, sabotage, terroristattacker och andra brott. Tyvärr ser vi till och med att främmande makter hackar information på personlig nivå.

Advenicas befintliga produkter passar många verksamheter. Vi märker också att intresset för cybersäkerhet – och just vårt erbjudande – ökar ständigt på alla våra marknader till följd av ökad digitalisering i skuggan av en allt allvarligare hotbild. 

Malmö, den 29 april 2021

Marie Bengtsson,
VD och koncernchef, Advenica

Kontakt
Marie Bengtsson, VD och koncernchef, Telefon 0703-86 00 32, E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl.12.35.

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.