U

Start » Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022: Ett starkare cybersamhälle

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022: Ett starkare cybersamhälle

1 juli – 30 september 2022

Omsättningen uppgick till 24,8 (16,7) MSEK.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,1 (-6,9) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till -3,1 (-7,3) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,0 (-26,1) MSEK.

Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,07 (-0,20) och efter utspädning till -0,07 (-0,20) SEK.

1 januari – 30 september 2022

Omsättningen uppgick till 72,4 (45,5) MSEK.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,3 (-29,7) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till -10,5 (-30,7) MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 (-48,2) MSEK.

Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,24 (-0,89) och efter utspädning till -0,24 (-0,89) SEK

VD har ordet

Under årets tredje kvartal uppgick omsättningen till 24,8 MSEK (16,7 MSEK), en ökning med 49% jämfört med tredje kvartalet 2021. Rörelseresultatet i kvartalet var -3,1 MSEK (-6,9 MSEK), vilket är en fortsatt förbättring. Fram till september 2022 uppnåddes en omsättning på 72,4 MSEK (45,5 MSEK) med ett rörelseresultat på -10,3 MSEK (-29,7 MSEK). Denna förbättring av både omsättning och resultat är en effekt av att Bolaget nu har en större och mer stabil orderstock.

Datadioder bidrar till ett starkare samhälle

Under kvartalet har bolaget fått allt fler ordrar gällande Cross Domain Solutions-produkter. Bolaget har bland annat fått en order på datadioder värd 1,4 MSEK från en kund inom offentlig sektor. De som arbetar med känslig information inser allt mer att de har behov av en datadiod för att kunna skydda sin värdefulla information och för att kunna utbyta data på ett säkert sätt. Att allt fler olika organisationer väljer att investera i datadioder kommer att stärka samhället på flera olika områden.

En säker energileverans

Advenica fick under oktober månad ytterligare en order från det österrikiska energibolaget Wiener Netze GmbH. Ordern, värd 1,3 MSEK, gäller cybersäkerhetsprodukter och bidrar till en säker leverans av energi till miljontals människor i Wien och dess förorter. Ordern visar på ett fortsatt bra samarbete med Wiener Netze GmbH och visar på hur Advenicas produkter kan hjälpa energibranschen att säkra energitillgången.

Emissionen ger möjlighet till en högre växel

I juli genomfördes en lyckad företrädesemission som gav Bolaget en förstärkt ekonomisk ställning.  Bolaget lägger nu i en högre växel och satsar bland annat på att utveckla produktfamiljen för att nå ut till fler segment och bättre kunna möta kundernas behov. Med en stärkt balansräkning och en stärkt säljorganisation är nu Bolaget även redo för en mer expansiv marknadssatsning för att nå ut djupare och bredare.

Informationssäkerhet behövs för ett stärkt civilförsvar

Det oroliga säkerhetsläget har ytterligare trappats upp den senaste tiden med konkreta händelser såsom Nord Stream-läckan och ockupationen av kärnkraftverket Zaporizjzja i Ukraina. Även i andra delar av Europa har exempelvis storskaliga attacker mot vindkraftsbolag inträffat. Dessa händelser visar på att vikten av ett starkt civilförsvar är större än någonsin. De samhällskritiska funktionerna behöver fungera i den kris vi befinner oss i idag. Alla bolag med samhällskritisk information måste ta sitt ansvar och se till att stärka Sveriges motståndskraft. Det är av högsta vikt att skydda känslig information med hjälp av cybersäkerhetslösningar på tillräckligt hög nivå.

Rapporten finns att läsa här.

Malmö, den 24 oktober 2022

Marie Bengtsson,
VD och koncernchef, Advenica

Kontakt
Marie Bengtsson, VD och koncernchef, Telefon 0703-86 00 32, E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022 kl. 12.20.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.