U

Start » Delårsrapport 1 Januari – 30 September 2018: Ett flertal mindre affärer i kvartalet

Delårsrapport 1 Januari – 30 September 2018: Ett flertal mindre affärer i kvartalet

1 juli – 30 september 2018

 •  Omsättningen uppgick till 3,2 (6,7) MSEK.
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -18,2 (-13,3) MSEK.
 •  Resultatet efter skatt uppgick till -17,9 (-10,7) MSEK.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15,2 (-17,4) MSEK.
 •  Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -1,13 (-0,76) och efter utspädning till -1,13 (‑0,76) SEK.

1 januari – 30 september 2018

 •  Omsättningen uppgick till 46,9 (29,3) MSEK.
 •  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -32,4 (-34,4) MSEK.
 •  Resultatet efter skatt uppgick till -32,5 (-27,5) MSEK.
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -31,6 (-27,4) MSEK.
 •  Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -2,06 (-1,96) och efter utspädning till -2,06 (-1,96) SEK.

Viktiga händelser under och efter tredje kvartalet

 •  Advenicas huvudägare Ove Linde ökade sitt aktieinnehav med 29 543 aktier. (juli 2018)
 •  Advenica erhöll order från svensk myndighet på krypteringsprodukter. Ordervärde cirka 7,6 MSEK. Leverans fjärde kvartalet 2018. (oktober 2018)

VD har ordet 

Tredje kvartalet 2018 kännetecknades av ett flertal mindre affärer. Omsättningen uppgick till 3,2 (6,7) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -18,2 (-13,3) MSEK.

Som ofta har kommenterats i Advenicas rapportering är cyklikalitet utmärkande för vår bransch. Efter Bolagets mycket starka andra kvartal 2018 var det ingen överraskning att det tredje kvartalet blev svagare. Affärerna visar dock tydligt att det nu finns ett flöde av beställningar från partners och nytillkomna kunder ­– ett resultat av strategin för breddad kundbas och tidigare försäljningsarbete. Merparten av affärerna rör dessutom produkter som har utvecklats de senaste två åren. Dessa ger inte bara intäkter idag utan har även potential för god utveckling på sikt.

Ännu ett resultat av vårt långsiktiga och uthålliga försäljningsarbete kom efter kvartalets utgång. I oktober erhöll Advenica en av årets hittills största ordrar, då en svensk myndighet beställde krypteringsprodukter till ett värde av cirka 7,6 MSEK. Affären bekräftar också Advenicas fortsatt stabila position inom fokusområdet National Security.

Idag står cybersäkerhet högt på agendan hos stora företag och organisationer. En indikation på att man är orolig och börjar ta frågan på största allvar är att över hälften av de svenska företagen har tecknat cyberhotförsäkringar. Med tanke på att snittkostnaden för en verksamhet som attackerats uppskattas till 30 miljoner kronor, är investeringar i effektiva system som undanröjer cyberhot helt avgörande. Advenicas produkter och tjänster utgör en viktig del av lösningen; och intresset för vårt bolag är också större än någonsin.

Alla insatser inom Advenica fortsätter att vara fokuserade på den långsiktiga planen för tillväxt inom kritisk infrastruktur och nationell säkerhet i Sverige, Finland och Österrike.

Malmö, den 18 oktober 2018

Einar Lindquist,

VD och koncernchef, Advenica

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl.08:45.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.