U

Home » Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2014

Juli – september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev – 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet efter skatt uppgick till – 2,2 (- 3,4) MSEK. Kassaflödet för tredje kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till – 7,5 (-3,9) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie för tredje …

Juli – september 2014

 • Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev – 3,7 (- 4,3) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till – 2,2 (- 3,4) MSEK.
 • Kassaflödet för tredje kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till – 7,5 (-3,9) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie för tredje kvartalet före utspädning uppgick till – 0,23 (- 3,58) SEK.

Januari – september 2014

 • Omsättningen för januari-september uppgick till 29,5 (18,7) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) för januari-september blev – 4,5 (- 10,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till – 3,3 (- 8,0) MSEK.
 • Kassaflödet för januari-september från den löpande verksamheten uppgick till – 17,9 (- 18,4) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie för januari-september före utspädning uppgick till – 0,34 (- 8,43) SEK.

Väsentliga händelser efter rapportens utgång

 • Bolaget har slutfört och registrerat nyemissionen i enlighet med den teckningslista som presenterades vid börsintroduktionen den 18 september och antalet aktier uppgår till 12 630 444 stycken.

  Kontakt

  Andreas Linde, VD och koncernchef Stefan Egerstad, CFO
  Telefon: 046-38 60 50 Telefon: 046-38 60 50 alt. 0703-86 00 32
  E-post: andreas.linde@advenica.com E-post: stefan.egerstad@advenica.com


Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och
säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid
informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer
och system med höga säkerhetskrav. Cybersäkert på ett enkelt sätt. Läs mer på: www.advenica.
com

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.