U

Start » Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018: Stark tillväxt i kvartalet

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018: Stark tillväxt i kvartalet

1 april – 30 juni 2018

 • Omsättningen uppgick till 35,4 (4,4) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,7 (-16,6) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 (-13,2) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 9,9 (-6,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,1 (-1,14) och efter utspädning till  0,1 (‑0,84) SEK.

1 januari – 30 juni 2018

 • Omsättningen uppgick till 43,7 (22,6) MSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -14,2 (-21,1) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14,6 (-16,8) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,4 (-10,0) MSEK.
 • Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,93 (-1,34) och efter utspädning till ‑0,93 (-1,06) SEK.

Viktiga händelser under och efter andra kvartalet

 • Advenica rekryterade Heléne Bittmann till ny försäljningschef för fokusområdet National Security. (april 2018)
 • Advenica erhöll order från Försvarets materielverk (FMV) på kryptoprodukter. Ordervärde cirka 19,5 MSEK. Leverans andra kvartalet 2018. (maj 2018)
 • Advenica erhöll order från finsk myndighet på produkter och service. Ordervärde cirka 2,5 MSEK. Leverans andra kvartalet 2018 (maj 2018)
 • Advenica erhöll order från österrikisk kund på Cross Domain Solutions och kryptoprodukter. Ordervärde över 3 MSEK. Leverans andra kvartalet 2018. (maj 2018)
 • Advenica erhöll order från finsk myndighet på produkter. Ordervärde cirka 1,5 MSEK. Leverans andra kvartalet 2018 (juni 2018)
 • Advenica inledde strategiskt samarbete med CGI Sverige, som är Sveriges största IT-tjänsteföretag och väletablerade bland annat inom kritisk infrastruktur. (juni 2018)

VD har ordet 

Andra kvartalet 2018 blev starkt, ett av Advenicas hittills bästa försäljningsmässigt. Omsättningen uppgick till 35,4 (4,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1,7 (-16,6) MSEK. Detta är förstås mycket glädjande; samtidigt karaktäriseras orderingången alltjämt av säsongsvariationer. Ett långsiktigt och uthålligt försäljningsarbete för att skapa både ökat och jämnare intäktsflöde från fler kunder och olika produktkategorier har därför fortsatt högsta prioritet.

Idag kommer närmare hälften av Advenicas intäkter från kunder som har tillkommit de senaste två åren. Detta är ett bevis på att vårt erbjudande nu möter behov och efterfrågan utanför vår traditionella arena – hos nya myndighetskunder, leverantörer av kritisk infrastruktur och utanför Sveriges gränser. På samma sätt ser vi en markant ökning av intäkter från våra nya produkter och tjänster. Därmed har vi nått en viktig milstolpe vad gäller att bredda såväl vår kundbas som vårt erbjudande.

Flertalet av affärerna under andra kvartalet 2018 bekräftade åter vikten av lokal närvaro. En österrikisk kund beställde Cross Domain Solutions för över 3 MSEK, ett direkt resultat av Advenicas etablering i Wien sommaren/hösten 2017. Tillväxten fortsatte i Finland, där Advenica rönt stor framgång sedan etableringen för två år sedan. Under andra kvartalet 2018 tecknade två finska myndigheter avtal om produkter och tjänster till värden motsvarande cirka 2,5 respektive 1,5 MSEK.

Utöver egen intensiv slutkundsbearbetning satsar Advenica på att bredda säljytan inom fokusområdet Enterprise Solutions tillsammans med starka partners. Ytterligare steg togs under andra kvartalet 2018 genom samarbetsavtalet med CGI Sweden, som är Sveriges största IT-tjänstebolag och väletablerade inom kritisk infrastruktur. Tillsammans kan vi erbjuda kunder helhetslösningar inom cybersäkerhet.

Centralt är förstås de fortsatta framgångarna inom Advenicas fokusområde National Security. Med flera produkter godkända på högsta säkerhetsnivå är Bolaget en välbetrodd leverantör till försvarsindustrin, såväl i Sverige som internationellt. Andra kvartalets största order, cirka 19,5 MSEK, lades av Försvarets materielverk (FMV). I slutet av juni tillträdde Heléne Bittmann sin tjänst som Advenicas svenska försäljningschef för National Security, en mycket viktig rekrytering. Hennes erfarenhet, kundinsikt och nätverk från Flygvapnet och SAAB blir en stor tillgång. Tillsammans med Anders Silwers inträde i styrelsen säkerställer Advenica därmed fortsatt en solid plattform inom National Security.

Digitaliseringen utvecklas exponentiellt. Tyvärr är politiska intressen och incitament att använda cyberhot som ett effektivt, billigt och anonymt vapen också större än någonsin. Vi ser hur mängden skadlig kod i produkter och applikationer bara ökar. Varje dag rapporterar media om incidenter och situationens allvar. I början av juli gick exempelvis säkerhetspolischefen Klas Friberg ut och flaggade för hoten: ”Säkerhetspolisens bedömning är att cyberhotet mot företag och myndigheter i Sverige är omfattande och målinriktat” (DN 2018-06-28). Orden väger tungt. Alla med föråldrad IT-teknologi måste ta höjd för okända hot.

Under våren kunde ingen undgå GDPR. Nu tvingar NIS och nya säkerhetsskyddslagen fram ännu högre ambitioner hos leverantörer av kritisk infrastruktur och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Tillsynsmyndigheternas revisioner hjälper till att belysa svagheterna, men sedan behöver många handfast vägledning till rätt åtgärder. Vägledning och åtgärder som Advenica erbjuder genom expertis, produkter och tjänster.

Det har varit ett starkt kvartal och ett bra halvår – och framförallt har vi lagt grunden för en stark framtid.

Malmö, den 19 juli 2018

Einar Lindquist,

VD och koncernchef, Advenica


För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl.08.45.


Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.