U

Start » Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015: Nya beställningar och lyckad produktlansering

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015: Nya beställningar och lyckad produktlansering

1 april – 30 juni 2015

  • Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 30,7 (6,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för andra kvartalet blev 12,8 (-5,7) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 10,0 (-4,7) MSEK.
  • Kassaflödet för andra kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till -10,9 (-8,3) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie för andra kvartalet före och efter utspädning uppgick till 0,79 (-0,60) SEK.

1 januari – 30 juni 2015

  •  Omsättningen för perioden uppgick till 33,3 (25,7) MSEK.
  •  Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev 5,6 (-0,9) MSEK.
  •  Resultatet efter skatt uppgick till 4,3 (-1,1) MSEK.
  •  Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till -15,3 (-10,4) MSEK.
  •  Resultatet efter skatt per aktie för perioden före och efter utspädning uppgick till 0,34 (-0,13) SEK.

VD och koncernchef har ordet

Nya beställningar och lyckad produktlansering.

Försäljningen för andra kvartalet 2015 uppgick till 30 719 (6 784) TSEK vilket är en stor ökning jämfört med föregående år. Återigen påvisar det att Advenicas försäljning karakteriseras av ett fåtal större affärer med säsongsvariation. Vi arbetar aktivt med skapa jämnare intäktsflöden över tiden.

Vi har mottagit ett flertal betydande order under andra kvartalet vilket stärker vår marknadsposition. Förutom att nya myndigheter i Sverige har valt att köpa lösningar från oss, har även andra nordiska myndigheter valt Advenica som leverantör av säkerhetslösningar.
Advenica har under detta kvartal fått sin teknologi med Three Domain Separation  patenterad i USA. Att vår patentansökan beviljats i USA visar på unik teknik jämfört med våra amerikanska konkurrenter och att vi har en teknisk höjd på våra lösningar som ger en stor kundnytta.

Vår lansering av nya CDS -lösningar blev lyckad med ett stort antal deltagande partners. De tre nya produkterna har alla rönt väsentligt intresse. Efter lanseringen har Advenica erhållit en beställning av SecuriCDS DD 1000i. Behovet av att säkert utbyta information mellan system, applikationer och tillämpningar är stort. Denna typ av lösningar kan få en avgörande roll för våra kunder när det kommer till att förbättra arbetsflöden, hitta nya intäktsmöjligheter och att leva upp till regulatoriska krav.

En viktig hörnsten framöver är etableringen av vår partnerstrategi. Vi måste påtagligt visa att vi kan leverera sälj- och teknisk utbildning så att våra partners framgångsrikt kan inkludera våra lösningar i sina erbjudanden. Intresset i samband med lanseringsmötet visar klart att vi är på rätt väg och att möjligheterna för oss att bygga vidare på dessa relationer är goda.

VD Andreas Linde

Finansiell information

Delårsrapporter, årsredovisningar och Advenicas pressmeddelande kan beställas från Advenica AB, Box 11065, 224 78 Lund, via telefon 046-38 60 50, E-post: ir@advenica.com eller på www.advenica.com.

Informationen offentliggörs av Advenica i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli 2015 kl. 08.45.

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se


Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.