U

Start » Ännu en beställning för Advenica – ska tillhandahålla tjänster åt Försvarets Materielverk till ett värde av 3,6 MSEK

Ännu en beställning för Advenica – ska tillhandahålla tjänster åt Försvarets Materielverk till ett värde av 3,6 MSEK

2015 tecknade Försvarets Materielverk (FMV) ett underhålls- och supportavtal med Advenica. Nu har Advenica tagit en order på tjänster som är en option på en tidigare beställning. Ordervärdet uppgår till cirka 3,6 MSEK och kommer att levereras till och med första kvartalet 2018. 

Tillhandahållande av nya tjänster

Tjänsterna som FMV beställer kan innefatta grundtillsyn, systemunderhåll, utbildning och tekniska utredningar. I avtalet som parterna ingick 2015 ingår det en option i tilläggsbeställningar till ett värde av totalt 38,4 MSEK, där FMV nu har beställt tjänster för cirka 3,6 MSEK. 

Leveransen av tjänster påbörjas omgående och pågår fram till och med första kvartalet 2018.

“Det viktigaste för oss som bolag är att vi tar till oss våra kunders behov oavsett om det gäller lösningar eller tjänster. Vi värdesätter att våra kunder återkommer till oss och vi ser det som ett tecken på att den service vi levererar håller högsta kvalité”, säger Einar Lindquist, VD Advenica AB. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017 kl.08.45.  

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetlösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.