U

Start » Anders Strömberg ny VP Marketing på Advenica

Anders Strömberg ny VP Marketing på Advenica

I dag tillträder Anders Strömberg som VP Marketing på Advenica AB. Anders har mångårig erfarenhet från ledande roller inom affärsutveckling, försäljning och marknadsföring. På Advenica ansvarar han för en utvecklad produktchefsorganisation samt för affärsutveckling när företaget expanderar och breddar sitt erbjudande inom cybersäkerhet.

Anders Strömberg har bakgrund i liknande uppdrag inom telekom- och medicinteknikföretag. I rollen som VP Marketing på Advenica kommer han att bygga upp och ansvara för produktledningsfunktionen samt bistå i affärsutvecklingen. Närmast kommer Anders från tjänsten som Global Business Manager vid medicinteknikföretaget HemoCue och innan dess har han haft flera ledande positioner på telekomföretaget Appium, där han också satt i ledningsgruppen. 

– Anders huvuduppgift blir att utveckla och förstärka produktchefsorganisationen, så att vi står rustade att nå våra kunder i samma takt som vi breddar vårt erbjudande, säger Andreas Linde, VD för Advenica. Anders erfarenhet från hälso- och sjukvård och telekom kommer väl till pass, då dessa områden är prioriterade under vår expansion. 

Advenica genomför ett omfattande utvecklingsarbete för att bredda sitt erbjudande. Från att tidigare ha fokuserat på säkerhets- och kryptolösningar för den absolut högsta säkerhetsklassen, med framför allt militära organisationer som kunder, breddas produktlinjen med lösningar även för myndigheter, organisationer och kommersiella företag med höga krav på cybersäkerhet. 

– Advenica har en spännande produktportfölj och behovet av säker kommunikation är enormt stort. Jag ser fram emot arbetet med att utveckla Advenicas erbjudande och ta produkterna till nya segment, säger Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica. 

Anders Strömberg tillträder tjänsten som VP Marketing den 26 juni 2014 och är stationerad på företagets huvudkontor i Lund. 

För ytterligare information kontakta: 

VD Andreas Linde 070-838 66 71, andreas.linde@advenica.com

VP Marketing Anders Strömberg 046-38 60 50, anders.stromberg@advenica.com 

Om Advenica 

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Som ett oberoende, privatägt svenskt företag, utvecklar Advenica användarvänliga och ledande säkerhetsprodukter och lösningar för kunder med höga säkerhetskrav såsom försvaret, polisen, multinationella företag och banker. Läs mer på: www.advenica.com 

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.