U

Start » Advenicas SecuriConnect 120 och SecuriConnect 140 har godkänts till och med säkerhetsnivån EINGESCHRÄNKT/RESTRICTED

Advenicas SecuriConnect 120 och SecuriConnect 140 har godkänts till och med säkerhetsnivån EINGESCHRÄNKT/RESTRICTED

Advenicas nätverkskryptering SecuriConnect, som ingår i produktfamiljen SecuriVPN, har mottagit godkännande från österrikiska försvarsmakten National Communication Security Authority (NCSA) för skydd av information till och med säkerhetsnivån EINGESCHRÄNKT/RESTRICTED.

Utformad för att leva upp till de mest krävande säkerhetskraven från myndigheter och försvarsorganisationer, är SecuriConnect en kostnadseffektiv och innovativ nätverkskryptering som ger skydd mot avlyssning, manipulation av klassificerad information i IP-baserade nätverk. Med Advenicas unika teknologi säkerställs långsiktig integritet. Kvantsäkra algoritmer och teknologin Three Domain Separation används för att hantera nycklar och enheter. Advenicas patenterade teknologi Three Domain Separation garanterar separation mellan känslig information och systemadministratören och eliminerar dataläckage vid administration för att bibehålla integriteten.

Advenicas unika nätverkskryptering, SecuriConnect har mottagit godkännande från österrikiska försvarsmakten Abwehramt/NCSA för skydd av information till och med säkerhetsnivån EINGESCHRÄNKT/RESTRICTED. 

“Vi är mycket stolta över att SecuriConnect har godkänts av myndigheterna i Österrike för skydd av klassificerad information till och med säkerhetsnivån RESTRICTED. Godkännandet bekräftar Advenicas position som en ledande europeisk leverantör av innovativa lösningar för nätverkskryptering. Godkännandet skapar nya möjligheter för Advenicas lösningar, som även sträcker sig utanför den österrikiska marknaden”, säger Stefan Chevul, Product Manager, Advenica AB

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2016 kl.08:45.

About Abwehramt – Austrian Armed Forces Security Agency

The Armed Forces Security Agency (AFSA) is responsible for security within the Austrian Armed Forces. The AFSA identifes all threats to military security and implements appropiate countermeasures.

To ensure security of classified information as well as information security, information processed by any Austrian Armed Forces ICT-system is protected according to its classification level. Therefore the Security Accredidation Authority, the National Communication Security Authority and the Tempest Authority are implemented in the AFSA.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.