U

Start » Advenicas SecuriCDS Data Diode godkänd för SALAINEN/SECRET nivå av finsk myndighet

Advenicas SecuriCDS Data Diode godkänd för SALAINEN/SECRET nivå av finsk myndighet

Advenicas SecuriCDS DD1000i Data Diode har mottagit ett godkännande från FICORA (Finnish Communications Regulatory Authority) för användning mellan nätverk upp till och med SALAINEN/SECRET nivå.

I dagens digitala värld har många organisationer uttalade krav och förväntningar på sig att säkerställa konfidentialiteten och integriteten vid överföring och utbyte av information. En typ av cybersäkerhetsteknologi som används för detta ändamål är datadioder. Nyligen granskades och godkändes Advenicas SecuriCDS DD1000i Data Diode, en av företagets lösningar inom Cross Domain Solutions, för SALAINEN/SECRET nivå av Finnish Communications Regulatory Authority (FICORA).

SecuriCDS DD 1000i är en integrerad enhet som består av hårdvara med inbyggd proxyservice. Advenicas integratede proxies tar skyddet av data till en ny nivå. Dessa proxies är skräddarsydda och testade för att möta de krav som finns vid hantering av information med hög säkerhetsklassning.

”Godkännandet av vår SecuriCDS Data Diode 1000i på HEMLIG/SECRET nivå från FICORA/National Cyber Security Centre stärker vår position som en ledande europeisk leverantör av innovativa cybersäkerhetslösningar. Vi är extremt stolta över detta godkännande eftersom det öppnar upp för nya möjligheter för Advenicas Cross Domain Solutions, såväl på den finska som på andra marknader.”, säger Lisa Quinn, Commercial Product Manager, Cross Domain Solutions, Advenica.

För mer information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Om FICORA

FICORA/Kommunikationsverket säkerställer att alla i Finland har fungerande, trygga och rimlig prissatta kommunikationstjänster. Vi ser till att telefon- och internetförbindelser är tillgängliga, tv syns, radio hörs och posten fungerar överallt i Finland. www.kommunikationsverket.fi

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.