U

Start » Advenicas huvudägare utfärdar köpoptioner till nyckelpersoner

Advenicas huvudägare utfärdar köpoptioner till nyckelpersoner

BERA Holding i Lund AB, huvudägare i Advenica, har erbjudit nyckelpersoner i Advenica att förvärva köpoptioner avseende aktier i Advenica. Köpoptionerna ger innehavaren rätt att förvärva aktier från BERA Holding under perioden 1 oktober 2017 till och med 31 december 2017 för 25 kr per aktie. Köpoptionerna ger rätt att förvärva totalt 75 000 aktier i Advenica. Ytterligare detaljer finns i insynslistan på Advenicas hemsida.

Advenicas nytillträdda VD, Einar Lindquist, har därutöver förvärvat 15 000 aktier i Advenica.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.