U

Start » Advenicas datadioder har godkänts av Försvarsmakten med komponentassuransnivå N3 enligt Försvarsmaktens Krav på Säkerhetsfunktioner (KSF)

Advenicas datadioder har godkänts av Försvarsmakten med komponentassuransnivå N3 enligt Försvarsmaktens Krav på Säkerhetsfunktioner (KSF)

Advenicas datadioder, SecuriCDS DD1000A och SecuriCDS DD1000i, har godkänts av Försvarsmakten med komponentassuransnivå N3 enligt Försvarsmaktens Krav på Säkerhetsfunktioner (KSF).

Komponentassuransnivå N3 kan exempelvis användas i system med hög konsekvensnivå (som t.ex. hanterar hemliga uppgifter upp till HEMLIG/TOP SECRET) men där komponentens exponeringsnivån är något begränsad.

Godkännandet gör Advenicas datadioder till de enda godkända dioderna på nivå N3 i och med att ingen IT-säkerhetsprodukt tidigare blivit godkänd på denna nivå.

Advenica har som leverantör av IT-säkerhetslösningar till kunder med de högsta säkerhetskraven ett långtgående och etablerat arbetssätt för att säkerställa assurans. Assurans innebär graden av tillförsikt i att en produkt/ett system korrekt utför sina kravställda säkerhetsfunktioner och att de inte kan kringgås.

Kvaliteten och assuransen i Advenicas lösningar har bekräftats ett flertal gånger genom granskning av oberoende tredje part. Lösningarna är granskade och godkända av flera nationella säkerhetsmyndigheter. För att ha fått detta godkännande har Advenica ännu en gång genomgått extensiva granskningar och visat upp bevis på att Advenica lever upp till de högsta kraven på säkerhet och assurans.

Enkelriktat informationsutbyte mellan nätverk

Datadioderna, SecuriCDS DD1000A respektive SecuriCDS DD1000i, säkerställer enkelriktad datatrafik, det vill säga att data endast kan passera i en riktning och därmed hindras känslig information från att färdas i motsatt riktning. Datadioder används primärt för att låta säkra nät ta emot data från öppna eller lägre klassade nät.

“Att vi har fått våra lösningar för enkelriktat informationsutbyte godkända på nivå N3 är en enorm framgång för bolaget och ger oss ett försprång på marknaden. Behovet av Cross Domain Solutions har bara fortsatt att öka sedan vår lansering av SecuriCDS 2015”, säger Jonas Dellenvall, CTO, Advenica AB.

Advenica erbjuder inom produktfamiljen Cross Domain Solutions två olika modeller av datadioder. SecuriCDS DD1000A som är en hårdvarubaserad diod med optisk separation för att garantera enkelriktad kommunikation. Därtill finns modellen SecuriCDS DD1000i med inbyggda proxytjänster för att hantera ett antal olika protokoll såsom FTP, SFTP, CIFS/SMB, NFS, UDP och NTP.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2016 kl. 08:45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.