U

Start » Advenica vinner en av de viktigaste ordrarna hittills i Finland – värd 2,5 MSEK

Advenica vinner en av de viktigaste ordrarna hittills i Finland – värd 2,5 MSEK

Advenica, som är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet, har rönt nya framgångar internationellt. Ordern på kryptoprodukter kommer från en ny kund i den offentliga sektorn i Finland.

Advenica etablerade sin verksamhet i Helsingfors i slutet av 2016, med snabbt och positivt gensvar från marknaden. De senaste fyra månaderna har bolaget kunnat välkomna fyra nya viktiga kunder inom helt olika branscher.

Avtalet omfattar kryptoprodukter med leverans under tredje kvartalet 2017 samt supporttjänster under tre års tid. Ordervärdet uppgår till 2,5 MSEK, vilket gör det till en av de största affärerna hittills i Finland.

“Den finska marknaden har stor potential. Denna order bekräftar än en gång att Advenica är en ledande och respekterad leverantör av lösningar med hög assurans, men även hur viktigt det är med lokal närvaro. Säljkåren har vuxit här och vår nya tekniska säljare var avgörande för att vinna denna nya kund”, säger Mikael Puska, VD, Advenica Oy.

För ytterligare information, kontakta: Mikael Puska, VD Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com 

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 september 2017 kl. 13.30.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetlösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.