U

Start » Advenica vidtar försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020

Advenica vidtar försiktighetsåtgärder inför årsstämman 2020

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av corona­viruset Covid-19 vidtar Advenica försiktighetsåtgärder för att begränsa omfattningen och längden av årsstämman 2020.

Advenicas årsstämma kommer, i enlighet med tidigare offentliggjord kallelse, att hållas torsdagen den 23 april klockan 16.00 i Bolagets lokaler på Roskildevägen 1 i Malmö.

På grund av Covid-19 pandemin vidtar Advenica ett antal försiktighetsåtgärder för att begränsa antalet närvarande personer vid stämman. Vid årsstämman kommer medlemmar av styrelsen och bolagsledningen att delta i begränsat antal. Personer som inte är aktieägare, fullmaktstagare för aktieägare eller biträde till aktieägare kommer inte tillåtas att delta vid stämman. Endast ett komprimerat VD-anförande kommer att hållas och presentationen av förslag till beslut kommer att minimeras. Frågor på stämman kommer att fokusera på de agendapunkter som finns i kallelsen. I samband med årsstämman kommer det inte att erbjudas någon förtäring och stämman avslutas omedelbart efter att de obligatoriska punkterna på dagordningen har avhandlats.

För att ytterligare begränsa antalet personer vid stämman uppmanas aktieägare att rösta via ombud. Fullmaktsformulär går att finna på Advenicas hemsida, www.advenica.com. Fullmakten ställs förslagsvis ut till Bolagets VD eller annan person som aktieägaren vet kommer närvara på årsstämman. Fullmakten bör även kombineras med en röstinstruktion så att ombudet vet hur denne ska rösta vid de olika beslutspunkterna på årsstämman.

Aktieägare som ändå vill delta på plats, uppmanas att undvika nära kontakt med andra deltagare i gemensamma utrymmen samt att sprida ut sig i lokalen.

Bolaget följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid behov att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder kring stämmans hållande och omber samtliga som avser att delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade via www.advenica.com.

Malmö i april 2020

Styrelsen för Advenica AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2020 kl. 17.10.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se


Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.