U

Start » Advenica växer i Europa­ – österrikisk order värd över 3 MSEK

Advenica växer i Europa­ – österrikisk order värd över 3 MSEK

Advenica, som en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet, har erhållit en ny order i Österrike värd över 3 MSEK med leverans andra kvartalet 2018.

Runt halvårsskiftet 2017 etablerade Advenica ett strategiskt kontor i Wien för att tillhandahålla cybersäkerhetslösningar med hög assurans till bland annat den österrikiska försvarsmakten, som undertecknade ett tioårigt ramavtal 2016. Som cybersäkerhetspartner till försvarsmakter, underrättelsetjänster och säkerhetstjänster i Europa, är Advenicas patenterade teknologi godkänd på högsta säkerhetsnivå inom EU.

Den österrikiska ordern omfattar Cross Domain Solutions och kryptoprodukter värda över 3 MSEK med leverans andra kvartalet 2018.

“Detta är ett viktigt steg, inte bara för Advenicas fortsatta tillväxt utan också för att hålla Europa säkert. Våra Cross Domain Solutions och kryptoprodukter är lösningar med militär standard, som höjer cybersäkerheten avsevärt. Vår teknologi isolerar nätverk fysiskt men gör det möjligt att kommunicera skyddsvärd information på ett 100 % säkert sätt”, säger Markus Gursch, CEO Advenica Austria.

Branschens karaktär och omständigheter som rör leveransen och kunden gör att ytterligare information om kunden inte kommer att offentliggöras. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Markus Gursch, CEO Advenica Österrike, +43 1 25 30025 270, markus.gursch@advenica.com 

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 08.45. 

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.