U

Start » Advenica växer i Europa – ny order värd 1,3 MSEK på Cross Domain Solutions

Advenica växer i Europa – ny order värd 1,3 MSEK på Cross Domain Solutions

Advenica har fått en ny order på Cross Domain Solution-produkter från en österrikisk kund inom energisektorn.

Cross Domain Solutions inkluderar nätverksenheter för filtrering och godkännande av informationsflöden samt datadioder för enkelriktat dataflöde. Advenicas framtidssäkra produkter har flera nationella godkännanden på högsta nivå.

Advenica har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige och etablerade sig i Österrike i mitten av 2017 för att tillhandahålla säkerhetslösningar för cybersäkerhet med hög assurans till fler kunder. Nu har företaget fått en ny order från en österrikisk kund inom energisektorn. Den nya ordern är värd 1,3 MSEK och kommer att levereras under 2021.

När hoten ökar är det viktigt att skydda den mest värdefulla informationen för att begränsa skadan vid en attack. Våra produkter uppfyller de allra högsta säkerhetskraven och med våra lösningar kan kunderna vara säkra på att förhindra intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd information” säger Markus Gursch, VD Advenica GmbH.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Gursch, CEO Advenica Austria, +43 1 25 30025 270, markus.gursch@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2021 kl.14.10.

       

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.