U

Start » Advenica utökar sitt åtagande hos Trafikverket genom ett 3-årigt avtal för kryptolösningar

Advenica utökar sitt åtagande hos Trafikverket genom ett 3-årigt avtal för kryptolösningar

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har vunnit ett tre-årigt leveransavtal för kryptolösningar från Trafikverket. Trafikverket har även beställt ett antal SecuriConnect. Ordern är ett viktigt genombrott för Advenicas unika kryptolösningar inom affärsområdet Enterprise Solutions och kundsegmentet Kritisk infrastruktur.

Insiderhot och en förändrad hotbild från väldigt kraftfulla spelare gör att Advenicas lösningar för informationsutbyte, baserat på kraftfullt krypto via så kallade virtual private network (VPN), är utmärkta lösningar. Den patenterade teknologin, Three Doman Separation, gör det omöjligt för administratörer av enheter att få tillgång till användarnas skyddsvärda datatrafik. I kombination med en kryptoteknik, utvecklad i samarbete med försvarskunder, så uppnår man väldigt hög informationssäkerhet. 

Trafikverkets order omfattar SecuriConnect till ett värde av 180 000 SEK. Ordern ska levereras under september 2017.

“Att Trafikverket har valt vår VPN-teknik, som en av de första kunderna utanför försvarsindustrin, är fantastiskt. Avancerade och samtidigt lättanvända lösningar är framtiden och det är precis vad vi tillhandahåller”, säger Rune Bengtsson, VP Sales Enterprise, Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017 kl. 8:55.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetlösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.