U

Start » Advenica upplever stort intresse för nya lösningen SecuriCDS Data Diode

Advenica upplever stort intresse för nya lösningen SecuriCDS Data Diode

Under maj månad har Advenica utökat sin Cross Domain Solutions-portfölj med nya produkterna SecuriCDS ZoneGuard och SecuriCDS Data Diode.

Bolaget ser nu ett omedelbart resultat av insatsen för att stärka organisationer som behöver ett säkert informationsutbyte mellan olika domäner i syfte att främja tillväxt, minska kostnaderna och underlätta regelverksefterlevnad.

Advenica är glada att kunna meddela att den första ordern av den nya SecuriCDS Data Diode har mottagits och levererats under juni månad till ett värde av 150 TSEK. Ytterligare en order i samma storleksordning har mottagits av samma produkt.

Syftet med en datadiod är att skydda integriteten i säkra nätverk som har olika säkerhetsnivåer genom att information skickas i enbart en riktning.

”Vi är otroligt glada över att se våra nya lösningar tas emot så väl av marknaden. Det visar att vi har utvecklat en robust lösning för säkert informationsutbyte som möter det behov av informationssäkerhet som finns hos dagens organisationer.”, säger Anders Strömberg, VP Marketing, Advenica AB    

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Linde, VD, +46 (0)708-38 66 71, andreas.linde@advenica.com

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se


Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.