U

Start » Advenica tillsätter säkerhetsexperten Jonas Dellenvall som CTO

Advenica tillsätter säkerhetsexperten Jonas Dellenvall som CTO

Det svenska cybersäkerhetsföretaget Advenica rekryterar Jonas Dellenvall som CTO (Chief Technology Officer) för att möta den snabbt växande säkerhetsmarknaden och förstärka bolagets kunderbjudanden. 

Jonas Dellenvall har arbetat med informationssäkerhet på såväl National Security-nivå som Enterprise-nivå under mer än 10 års tid och besitter den breda kunskap om branschen som krävs för att ta Advenicas affärer till nästa nivå. Jonas har tidigare arbetat som systemarkitekt, produktchef och marknadschef på Advenica men har även erfarenhet av andra branscher genom positioner inom Axis Communications, som är marknadsledande inom videoövervakning, och Volvo Personvagnar. 

”Digitaliseringen av samhället är fantastisk på många sätt men medför också en risk som innebär att privatpersoner, företag och organisationer måste bli bättre på cybersäkerhet. Jonas kommer i rollen som CTO vara till stor nytta för Advenica när vi nu gör en utökad satsning på att möta det snabbt växande behovet av bra säkerhetstjänster”, säger Einar Lindquist, VD, Advenica AB.

Jonas tillträder tjänsten omgående. 

”Advenica är ett företag med mycket hög teknisk kompetens som verkat delvis i det tysta under många år. Behovet av cybersäkerhet ökar snabbt och kommer vara mycket stort under lång tid framöver i och med pågående trender som digitalisering, molnbaserade lösningar och IoT. Det ska bli en fantastiskt rolig utmaning att utveckla Advenica och att få vara delaktig i den förädling av bolaget som nu sker”, säger Jonas Dellenvall, CTO, Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2016 kl.08:45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.