U

Start » Advenica tecknar partneravtal med norska Bedriftssystemer

Advenica tecknar partneravtal med norska Bedriftssystemer

Cybersäkerhetsföretaget Advenica har tecknat ett partneravtal med Bedriftssystemer AS, en ledande leverantör av systemlösningar och produkter för IT-säkerhet på den nordiska marknaden.

Avtalet innebär att Bedriftssystemer ges distributionsrättighet för Advenica:s produkter på den norska marknaden. Ett långsiktigt samarbete inleds mellan företagen för att tillhandahålla avancerade cybersäkerhetslösningar till kunder på denna marknad.

Bedriftssystemer är idag en ledande nordisk distributör av informationssäkerhetslösningar med djup kompetens och lång erfarenhet inom detta område. Advenica:s cybersäkerhetslösningar passar väl in i Bedriftssystemer:s produktportfölj och affärsmodell, och kommer framöver vara en viktig del i deras offererade systemlösningar.

– Vi valde Bedriftssystemer som distributör baserat på deras breda kompetens, distributionsnätverk och kundbas. Deras tillväxtambitioner utanför försvarssektorn ligger också i linje med vår egen affärsstrategi, säger Martin Nordqvist, Försäljningschef, Advenica.

– Bedriftssystemer ser fram emot att även kunna erbjuda en bred kundbas cybersäkerhetslösningar av nordisk härkomst som ursprungligen utvecklats för högsäkerhetssegmentet. Det är i linje med den ökade fokuseringen på cyberhot i allmänhet och att organisationer idag tar detta hot på större allvar, säger Roger Valderhaug, Daglig leder, Bedriftssystemer.

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. Cybersäkert på ett enkelt sätt.

Läs mer på: www.advenica.com.

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.