U

Home » Advenica tecknar partneravtal med Combitech Finland

Advenica tecknar partneravtal med Combitech Finland

Cybersäkerhetsföretaget Advenica har tecknat ett partneravtal med det finska teknikkonsultbolaget Combitech Oy (Coy). Avtalet innebär att Combitech blir integrationspartner för Advenicas cybersäkerhetslösningar i Finland. Affärsfokus är det växande behovet av avancerade informationssäkerhetslösning inom statliga organisationer och myndigheter i Finland.

Avtalet ger Advenica och det finska bolaget möjlighet att förstärka sina marknadspositioner. Genom att kombinera Advenicas cybersäkerhetslösningar med Coys teknikkonsulttjänster och affärsnätverk, kan företagen gemensamt erbjuda avancerade informationssäkerhetstjänster för den finska marknaden.

Affärsfokus är statliga myndigheter och organisationer där ökat fokus på informationssäkerhet gör att behovet och kraven på avancerade cybersäkerhetslösningar förväntas öka betydligt de närmaste åren. Advenica och Coy har båda en lång och solid erfarenhet som leverantör inom detta område, inte minst till myndigheter med ansvar för nationell säkerhet där man ställer särskilt höga krav på informationssäkerhet.

– Vi är mycket glada över avtalet med Combitech OY. Cybersäkerhet står högt på agendan i Finland, marknaden växer och vårt samarbete ligger rätt i tiden. Den gemensamma styrka är bland annat båda företagens mångåriga erfarenhet som leverantör till de mest säkerhetskrävande kunderna i samhället, säger Martin Nordqvist, försäljningschef, Advenica.

– Samarbetet med Advenica skapar goda möjligheter för tillväxt för båda företagen. Genom att kombinera våra tjänster med Advenicas lösningar skapar vi ett unikt och komplett erbjudande som möter våra finska kunders behov inom cybersäkerhet, säger Juha Montonen, försäljningschef på Combitech Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Linde, VD, 0708-38 66 71, andreas.linde@advenica.com
Martin Nordqvist, Försäljningschef, 0708-86 78 00, martin.nordqvist@advenica.com

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Advenica i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2015 kl. 10.30.

Om Advenica
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav.

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.