U

Home » Advenica tecknar flerårssavtal med FMV värt minst 18 MSEK

Advenica tecknar flerårssavtal med FMV värt minst 18 MSEK

Försvarets Materielverk, FMV, har tecknat ett underhålls- och supportavtal med cybersäkerhetsföretaget Advenica. Enligt avtalet kommer FMV beställa tjänster från Advenica till ett värde av 18 MSEK under de närmaste tre åren (2015-17). I avtalet ingår även en option på tilläggsbeställningar till ett värde av ytterligare 38,4 MSEK som kan utnyttjas fram till 2020-09-30.

Enligt avtalet kommer Advenica tillhandahålla tjänster för utrustning som man redan tidigare har levererat till FMV. Tjänsterna är främst grundtillsyn, systemunderhåll, utbildning och tekniska utredningar.

– Advenica och FMV har sedan länge ett väletablerat, strategiskt samarbete för utveckling av högteknologiska cybersäkerhetslösningar. Det nya avtalet ser vi som en bekräftelse på att vi tillför FMV värdefull kompetens inom nationell säkerhet, säger Andreas Linde, VD på Advenica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Linde, VD, 070-838 66 71, andreas.linde@advenica.com

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Advenica i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2015 kl. 08.50.

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com.

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.