U

Home » Advenica publicerar årsredovisning för 2022

Advenica publicerar årsredovisning för 2022

Advenica har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, advenica.com. Advenicas årsstämma hålls onsdagen den 26 april kl 16.00 i Bolagets lokaler på Roskildevägen 1, Malmö. Malmö, 2023–03-30 För ytterligare information, kontakta: Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, …

Advenica har publicerat bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2022. Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets webbplats, advenica.com.

Advenicas årsstämma hålls onsdagen den 26 april kl 16.00 i Bolagets lokaler på Roskildevägen 1, Malmö.

Malmö, 2023–03-30

För ytterligare information, kontakta:

Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023 kl. 09.55.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.