U

Start » Advenica Oy vinner upphandling avseende datadioder från den finska Försvarsmakten

Advenica Oy vinner upphandling avseende datadioder från den finska Försvarsmakten

Advenica har vunnit en upphandling från den finska Försvarsmaktens logistikkommando. Upphandlingen är värd 6,8 MSEK och avser datadioder med leverans till år 2027.

Skyddade eller hemliga nätverk har mycket höga säkerhetskrav vad gäller konfidentialitet. Dessa nätverk kräver extra skydd mot manipulation och dataläckage. Datadioder med hög assurans ger den nödvändiga säkerheten genom att säkerställa att informationsläckage inte kan inträffa.

Advenica Oy har nu vunnit en upphandling från finska Försvarsmaktens logistikkommando, en upphandling som gäller datadioder. Upphandlingen är värd 6,8 MSEK och leverans kommer att ske fram till 2027.

"Organisationer som arbetar med känslig information har stor användning av en datadiod för att skydda värdefulla information och säkert utbyta data. Vi kan erbjuda dessa kunder lösningar som uppfyller de allra högsta säkerhetskraven, lösningar som har hög assurans" säger Mikael Puska, VD Advenica Oy.   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Puska, VD Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 januari 2023 kl 16.00.
 

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.