U

Start » Advenica Österrike får ny order på datadioder från kund inom offentlig sektor

Advenica Österrike får ny order på datadioder från kund inom offentlig sektor

Advenica, en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhetslösningar, har fått en ny order på datadioder från en kund inom offentlig sektor. Beställningen är värd drygt 1,0 MSEK och leverans planeras till Q2 2020.

Advenica tillhandahåller expertis och unika, tekniskt avancerade, hållbara och framtidssäkra cybersäkerhetslösningar med hög assurans för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassificering. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige och etablerade sig i Österrike i mitten av 2017 för att tillhandahålla cybersäkerhetslösningar med hög assurans till kunder i Österrike och andra europeiska länder.

Den nyligen signerade ordern, värd drygt 1,0 MSEK, avser Advenicas datadioder. Kunden är en organisation inom den offentliga sektorn och leverans planeras till andra kvartalet 2020.Branschens art och omständigheter beträffande leveransen och kunden innebär att ingen ytterligare information om kunden kommer att publiceras.

“Många nätverk kräver extra skydd mot manipulation och dataläckage eftersom de innehåller klassificerad eller känslig information. SecuriCDS-datadioder från Advenica förhindrar inte bara intrång och upprätthåller nätverksintegritet utan förhindrar lika effektivt läckage samt upprätthåller nätverksskydd. En sådan högassuranslösning skyddar effektivt tillgångar för operatörer inom ICS/SCADA och försvarsindustrin” säger Markus Gursch, CEO Advenica Austria.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Gursch, CEO Advenica Austria, +43 125 30025 270, markus.gursch@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2020 kl. 10.00.

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.