U

Home » Advenica omnämnd i Gartners rapport ”Market Guide for Operational Technology Security”

Advenica omnämnd i Gartners rapport ”Market Guide for Operational Technology Security”

Med den ständigt ökande digitaliseringen står ledningen av Operativ Teknologi (OT) inför utmaningen att integrera infrastruktur och nätverk med traditionella ITlösningar för att hantera kostnaderna och minska komplexiteten. Gartner hänvisar till detta som IT/OT-konvergens. Viktiga faktorer när det gäller OT-säkerhet är att tryggt och säkert överbrygga IT/OT-gapet samtidigt som man säkerställer tillgängligheten och tillförlitligheten.

Gartner Inc., en forsknings- och rådgivningsfirma, definierar OT som “hårdvara och mjukvara som upptäcker eller orsakar en förändring genom direkt övervakning och/eller kontroll av fysiska enheter, processer och händelser i företaget.” Exempel på denna teknik innefattar SCADA-system och industriella styrsystem.

I “Market Guide for Operational Technology Security report” från maj 2016, konstaterar Gartner att år 2020 kommer utgifterna för OT-säkerhet fördubblas på grund av ökade attacker på kritisk industriell infrastruktur och efterföljande regleringsrespons.

“Vi är mycket glada över att se att Advenica ingår i Gartners OT-säkerhetsmarknadsguide som en representantiv leverantör i kategorin OT Security. Vi förstår de utmaningar som kritisk infrastruktur i dag står inför med sina behov av att optimera produktionen, spara resurser och hitta nya sätt att tjäna sina kunder. Informationsutbyte utan kompromiss är avgörande.”

Lisa Quinn, Commercial Product Manager Cross Domain Solutions, Advenica

Advenicas Cross Domain Solutions har utvecklats i syfte att möjliggöra för OT-miljöer att ansluta till IT-nätverk för att säkert hantera dataflöden och dela kritisk information, baserat på en organisations informationssäkerhetspolicy. Gartnermedlemmar kan få tillgång till rapporten här: http://www.gartner.com/document/3327318

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0) 704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Gartner Disclaimer

Gartner framhåller inte någon leverantör, produkt eller tjänst som förekommer i dess forskningspublikationer, och råder inte teknologi-användare att välja endast leverantörer med högsta betyg eller annan motsvarande utnämning. Gartners forskningspublikationer består av yttranden från Gartners forskningsorganisation och skall inte tolkas som fakta. Gartner frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.