U

Home » Advenica når framgång i österled – tecknar ordrar om cirka 600 000 SEK

Advenica når framgång i österled – tecknar ordrar om cirka 600 000 SEK

Advenica växer på den internationella marknaden. Nu följs etableringen i Helsingfors av tre vunna beställningar, till ett sammanlagt värde om cirka 600 000 SEK. 

Advenica växer på den internationella marknaden och etableringen i Helsingfors har följts av stora affärsmässiga framgångar. Ett tydligt resultat av en satsning på lösningar som adresserar komplexa informationssäkerhetsutmaningar. Beställningarna som omfattar både produkter och tjänster har öppnat för vidare dialog och varit av stor betydelse för Advenica i Finland och för utförandet av det affärsstrategiska arbetet. 

 “Det här bevisar betydelsen av att finnas på plats lokalt är helt avgörande för att uppnå det förtroendet som krävs inom cybersäkerhet. De nya kunderna representerar olika typer av industrier vilket gör det till en ännu viktigare framgång för Advenicas kontor i Finland”, säger Einar Lindquist, VD, Advenica AB. 

Framgångsnyckeln är att lösningarna och tjänsterna som levereras lätt kan anpassas efter kundernas unika tillämpningar utan att man behöver kompromissa med säkerheten. Av anledning att kunderna i området behöver behålla hög informationssäkerhet kan de inte anges med namn – det har varit en förutsättning för affärens genomförande. 

Ordervärdet uppnår cirka 600 000 SEK och leveransen sker under Q2 samt Q3 2017. 

“Det är fantastiskt att väldigt viktiga kunder och partners så fort har reagerat positivt på Advenicas etablering i Helsingfors och att de ser värdet av våra unika lösningar och tjänster. Detta är de initiala beställningarna som krävs för att etablera en långsiktig affär i Finland”, säger Mikael Puska, VD, Advenica Oy. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com.

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017 kl.08.45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetlösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.