U

Start » Advenica medverkar i forskningsprojekt inom IoT-säkerhet

Advenica medverkar i forskningsprojekt inom IoT-säkerhet

Advenica deltar i ett forskningsprojekt som finansieras av den statliga myndigheten Vinnova och drivs av LTH (Lunds Tekniska Högskola). Projektet med arbetsnamn SECONDS, avser ta fram en tjänst för att automatiskt analysera och rekommendera säkerhetsuppdateringar som saknas i ett system.

Idag finns det 15 miljarder uppkopplade enheter i världen och inom fem år beräknas det att finnas 28 miljarder (Ericsson Mobility Report, 2015, https://www.ericsson.com/res/docs/2016/ericsson-mobility-report-2016.pdf). Om endast en promille av dagens uppkopplade enheter skulle sakna säkerhetsuppdatering, så innebär det ett nät med 15 miljoner osäkra produkter.

“Effekten av 15 miljoner övertagna enheter kan bli förödande då det innebär att de kan användas för att slå ut företag, samhällsviktiga funktioner och stora delar av internet. Övertagna enheter kan även drabba den enskilde individen i och med att våra hem är fyllda med uppkopplade enheter såsom webbkameror, TV, ljudanläggningar och lampor. Om någon kan komma åt dessa enheter genom att hacka sig in, så kommer vi alla kunna bli övervakade. På så sätt kan den som gör intrånget få klarhet i när du är hemma, vad du gör och andra vanor. Integriteten är i riskzonen både för individer och företag”, säger Jonas Dellenvall, CTO, Advenica AB.

Vågen av digitaliseringsprojekt kommer att kräva att Internet of Things lösningar är robusta och håller hög säkerhet. Advenica blev utvalt att medverka i LTH:s forskningsprojekt då bolaget har den högsta säkerhetsnivån för kryptoprodukter, vilket innebär att de kan användas för EU SECRET kommunikation. Advenica är ett av fyra bolag i hela världen som har det godkännandet på VPN-krypteringsprodukter och det enda bolaget i Sverige som kan hantera denna säkerhetsnivå.

“Advenica ska bidra med kompetens och resurser till att skapa en bättre och säkrare uppkopplad värld. Projektet med LTH är mycket innovativt och utmanande. Vi kommer att bidra med vår 20-åriga erfarenhet inom cybersäkerhet”, säger Jonas Dellenvall, CTO, Advenica AB.

LTH:s projekt adresserar ett växande problem som måste hanteras. Advenica vill vara med i framkant i detta projekt och bidra till att lösningar blir kommersiellt tillgängliga och på ett tryggt sätt hanterar integritet, konfidentialitet och tillgänglighet.

“Vi är mycket stolta över att Vinnova valt att finansiera detta projekt som vi anser kommer bli avgörande för enheter inom Internet of Things. Advenica är ett bolag med stor kompetens och vi delar visionen om kommersiellt tillgängliga och trygga lösningar. Vi ser fram emot den närmsta tiden och vad vi kan åstadkomma genom detta projekt tillsammans med Advenica och övriga projektpartners”, säger Martin Hell, Universitetslektor och Projektledare, Elektro- och informationsteknik, LTH.

Projektet finansieras av Vinnova då de flesta mindre företag med industriell expertis sällan har möjlighet att bli fullödiga experter på mjukvarusäkerhet, eller att anställa motsvarande kompetens, när delar av deras tjänster eller produkter digitaliseras. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Om Vinnova

Vinnovas uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera forskning till nytta för samhället. Vinnova investerar årligen cirka 2,7 miljarder kronor. Läs mer på www.vinnova.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.