U

Home » Advenica levererar krypteringsutrustning tillsammans med slovensk partner

Advenica levererar krypteringsutrustning tillsammans med slovensk partner

Advenica arbetar med partners för att bredda vårt erbjudande i Europa. Vi är därför glada över att kunna tillkännage denna order som kommer att levereras tillsammans med slovenska partnern DSC.

I avtalet ingår ett komplett system av kryptering, inklusive vår unika Three Domain Separation-lösning, till regeringen i ett centraleuropeiskt EU-kandidatland.

Ordervärdet är ca 90 000 Euro. Affären är en viktig milstolpe för vårt partnerskap med DSC, och det finns många ytterligare möjligheter att gemensamt utvecklas.

“Försäljnings- och inköpsprocessen för kryptografiska produkter, såsom högassurans-VPN, är väldigt komplexa och kräver uthållighet och tålmodighet för att lyckas, DSC och Advenica har tillsammans påvisat att vårt samarbete fungerar väldigt bra och att vi har kompletterande erbjudanden. Vi ser framemot att samarbeta med kunden for att säkerställa att vårt system används optimalt och att vi etablerar en långsiktig relation för allas bästa.”, säger Einar Lindquist, VD, Advenica.

“DSC är en välkänd leverantör i regionen som tillhandahåller högteknologiska lösningar och en unik kunskap för komplexa IT-lösningar. Partnerskapet med Advenica är bara i sin linda och vi är säkra på att det kommer att utmynna i fler gemensamma affärer.”, säger Tadej Marinko, VD, DSC.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD, +46 (0)704-29 98 39, einar.lindquist@advenica.com

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Om DSC

DSC is a Slovenian IT distribution company, which was established on 1st February 2005. We cover sales of IT technologies - mostly telecommunication hardware and software, security and wireless systems. With our partners we provide IT equipment to end-users that seek high tech technology and a professional business relationship. www.dsci.eu

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.