U

Start » Advenica lanserar säker molntjänst i Norge som stödjer EU:s nya dataskyddslag

Advenica lanserar säker molntjänst i Norge som stödjer EU:s nya dataskyddslag

Cybersäkerhetsföretaget Advenica lanserar, tillsammans med norska Databanken AS, en molntjänst för sekretessbelagd information, speciellt utformad för norska kommuner och myndigheter. Tjänsten följer EU:s nya dataskyddslag — General Data Protection Regulation (GDPR) som kommer att ersätta Personuppgiftslagen (PUL), i maj år 2018. 

Advenicas tjänst ger ett stärkt skydd för den registrerade, samt för de som registrerar eller behandlar personuppgifter, med en unik krypteringslösning för hantering av känslig data. Lösningen säkerställer att känslig information förflyttas på ett säkert sätt från en kommun eller myndighet, till själva lagringen, utan att leverantören kan läsa eller manipulera informationen. 

“Att hantera personuppgifter i molntjänster och inte minst i sociala medier är ett komplext område. Inom en mycket snar framtid kan bolag få böta upp till fyra procent av sin omsättning, max 20 miljoner euro i böter om man inte följer EU:s nya dataskyddslag. Advenica erbjuder redan nu tjänster som förhindrar att information som ska vara skyddad hamnar i orätta händer”, säger Einar Lindquist, CEO, Advenica AB.

GDPR gäller de företag som samlar in, processar eller lagrar personuppgifter. Lagen gäller företag som är verksamma inom EU och organisationer utanför EU – alla som har affärsrelationer med en organisation som är verksamt i EU eller lagrar data i något EU-land. Detta för att göra skyddet så heltäckande som möjligt för EU:s medborgare.

Dataskyddsförordningen kommer att ersätta den tidigare Personuppgiftslagen (PUL) som baseras på det tidigare EU-direktivet Data Protection Directive (DPD). Målsättningen med den nya dataskyddsförordningen är att på ett effektivt sätt modernisera dataskyddsreglerna i de 28 EU-medlemsländerna som har släpat efter i den digitala utvecklingen.  

Tekniken har de senaste årtiondena genomgått enorm utveckling och tiden är mogen för att introducera nya revolutionerande lösningar som möjliggör enorma besparingar och en ökad säkerhet för den stadigt ökande datamängden inom offentlig sektor. Dagens teknikplattformar gör det möjligt att utforma lösningar som kan utgöra grunden för nationell standardisering, baserat på intelligent nyttjande av dagens standardlösningar tillsammans med en mycket stor grad av flexibilitet, avseende existerande lokala lösningar inom offentliga sektorn. Det är en stor fördel att redan utvecklade plattformar, (t.ex. Altinn, Feide, HELFO) för olika slags tjänster, enkelt kan integreras med Databankens tjänster och produkter.

I oktober 2015 ingick Advenica i ett strategiskt samarbete med Databanken som erbjuder molnbaserade lösningar till sina kunder i Norge. 

”De tjänster som Advenica erbjuder används av nationer och dess säkerhetsorganisationer. Vi är mycket stolta över att vara först med framtidsäkrade lösningar, för norska kommuner och myndigheter, som sedan kommer att bli lagstiftade i EU under år 2018”, säger Ernst M. Carlsen, CEO, Databanken AS.

Baserat på norska Datatilsynets (motsvarande Datainspektionen) vägledningar för informationssäkerhet, har norsk offentlig sektor under 20 års tid byggt trygga säkra lösningar efter bästa förmåga med den då tillgängliga tekniken. Det har medfört hundratals installationer över hela landet som idag driftas, underhålls, uppgraderas och förnyas lokalt i 600 statliga, 19 fylkeskommunala och 428 kommunala verksamheter inom informations- och kommunikationsteknologi.

Om Databanken

Databanken levererar säkra molnlösningar. Koncepten skapas och byggs av Technet Consulting AS som har erfarenhet och färdigheter som leverantör av tjänster och produkter till statliga, fylkeskommunala och kommunala användare sedan mer än 20 år. Databanken kombinerar och konfigurerar existerande produkter från tillverkare som Advenica, HP, Microsoft, Citrix och VMware på ett smart sätt tillsammans med komponenter från tillverkare av säkerhets- och krypteringsteknik. www.databank1.se

Tjänsten går att beställa via Advenicas hemsida på www.advenica.com/partners

För mer information, vänligen kontakta:

Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com
Ernst M. Carlsen, CEO Databanken AS +47 95 22 83 22, emc@databank1.no

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2016 kl.08:45.

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.