U

Home » Advenica lanserar ny produkt som gör det omöjliga informationsutbytet möjligt

Advenica lanserar ny produkt som gör det omöjliga informationsutbytet möjligt

En ny produkt från Advenica ger organisationer nya tillväxtmöjligheter och möjliggör stora verksamhetsbesparingar. Lösningen samlar in, granskar och filtrerar informationen innan den passerar till mottagande domän. Den nya produkten, SecuriCDS ZoneGuard, lanseras den 26-27 maj i Stockholm.

SecuriCDS ZoneGuard möjliggör ett säkert informationsutbyte mellan system och applikationer inom och mellan organisationer. Behovet av att säkert kunna utbyta information mellan domäner, där det inte har varit möjligt på grund av informationssäkerhetsaspekter, kan nu lösas med hjälp av Advenicas SecuriCDS ZoneGuard.

Tillämpningarna är många

En snillrik lösning där all information, inklusive bilagor, samlas ihop och granskas utifrån en policy innan det tillåts att passera till mottagande domän. Dessutom kan filformat bytas på inkommande information från till exempel en pdf till en bild. Tillämpningarna är många och principen med att utformningen av policy och tjänster kan göras av tredje part gör lösningen flexibel och användarvänlig.

Bolaget för dialog med ett flertal företag inom kritisk infrastruktur som ständigt är utsatta för allvarliga attacker. Det finns även ett stort intresse för SecuriCDS ZoneGuard inom marknadsområden där informationssäkerheten är av högsta betydelse såsom myndigheter, hälso- och sjukvård samt finans  branscher som berör stora delar av befolkningen.

”Det här är en viktig lansering för oss med en fantastisk produkt som kan lösa och effektivisera hanteringen av arbetsflöden som idag ofta sköts manuellt. SecuriCDS ZoneGuard kan spara kostnader och borga för regel- och policyefterlevnad för våra kunder. Vår indirekta affärsmodell innebär spännande möjligheter för våra partners.”, menar Andreas Linde, VD, Advenica AB.

Lanseringen kommer att genomföras den 26-27 maj i Stockholm för inbjudna partners och kunder. I anslutning till lanseringen tas ett omfattande material fram som kommer att finnas tillgängligt för partners och kunder.

“Utifrån dagens krav på informationssäkerhet strävar vi efter att erbjuda de rätta verktygen och lösningarna för att skapa ett säkrare informationsutbyte – både för våra kunder och partners. Planerna för vår SecuriCDS produktportfölj är väldigt aggressiv och Advenica kommer att utveckla en rad lösningar inom området som vi kallar Cross Domain Solutions.”, menar Lisa Quinn, Commercial Product Manager, Advenica AB

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Strömberg, VP Marketing, 0708-16 09 47, anders.stromberg@advenica.com

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.