U

Home » Advenica lanserar nästa generations SecuriCDS Data Diodes

Advenica lanserar nästa generations SecuriCDS Data Diodes

Behovet av att säkerställa att ditt informationsutbyte sker med hög säkerhet och under kontrollerade former har stor betydelse i dagens uppkopplade värld. En teknik som används bland annat inom kritisk infrastruktur är att enkelrikta kommunikationen för att förhindra intrång och dataläckage. Den typ av produkt som kan användas för detta kallas för datadiod.

För att bredda produktsortimentet inom området för Cross Domain Solutions lanserar Advenica två nya datadioder, en med inbyggda proxys, med namnet SecuriCDS DD1000I samt en med enbart datadiod SecuriCDS DD1000A. Förutom en ny design har funktionalitet och kapacitet förbättrats vilket gör att fler användarfall kan tillmötesgås.

”Vi har erbjudit datadioder tidigare men nu lanserar vi två varianter med högre kapacitet vilket gör att kunder kan välja utifrån deras specifika behov. Att kunna tillhandahålla fler modeller ser vi som ett tecken på styrka och flexibilitet.”, säger Anders Strömberg, VP Markering, Advenica AB.

Lanseringen sker i samband med lanseringen av SecuriCDS ZoneGuard som kommer att äga rum den 26-27 maj i Stockholm för inbjudna partners och kunder.

“Advenica har höga ambitioner att skapa olika lösningar när det gäller säkert informationsutbyte. Vi arbetar aktivt för att möta våra kunders efterfrågningar och för att kunna garantera integritet och informationssäkerhet. Genom att hitta flexibla sätt att möta våra kunders och partners behov ser vi till att rätt verktyg finns tillgängliga för att kunna erbjuda ett säkert informationsutbyte.”, menar Lisa Quinn, Commercial Product Manager, Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Anders Strömberg, VP Marketing, 0708-16 09 47, anders.stromberg@advenica.com

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se


Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.