U

Start » Advenica lanserar marknadens första kommunikationslösning med integrerat skydd mot de mest avancerade digitala attackerna

Advenica lanserar marknadens första kommunikationslösning med integrerat skydd mot de mest avancerade digitala attackerna

Samhället digitaliseras i allt högre takt samtidigt som den digitala kommunikationen står helt utan effektivt och ändamålsenlig skydd mot organiserade hackerattacker. Cybersäkerhetsföretaget Advenica lanserar nya generationen av SecuriConnect som är särskilt utvecklad för att bemöta nya attacker. SecuriConnect är en marknadsunik enhet för nätverkskryptering som möjliggör säker och hållbar kommunikation genom användning av framtidssäkrade krypteringsalgoritmer.

Grundtanken med den nya generationen SecuriConnect är att garantera kommunikationsintegritet samt att separera verksamhetskritisk information från administrationstrafik. Tack vare den integrerade patenterade teknologin, Three Domain Separation, kan leverantörer och administrativ personal hantera SeceruiConnect-systemet utan åtkomst till sekretessbelagd kundinformation.

”Vi strävar alltid efter att erbjuda våra kunder unika lösningar som överträffar alla förväntningar och ligger i utvecklingens framkant. Förverkligandet av nya SecuriConnect möjliggör framtidssäkrad kommunikations- integritet och eliminerar insider hot. Vi är mycket stolta över att SecuriConnect är den första lösningen på marknaden som effektivt skyddar mot avancerade cyberattacker.” säger Stefan Chevul, produktchef, Advenica AB.

Den nya generationen SecuriConnect förverkligar ditt digitala ansvar: att säkra din digitala kommunikation och samtidigt skydda mot avlyssning, återspelningsattacker och manipulation av information. Oavsett om du hanterar affärsdata, IPR, ekonomiska transaktioner, kritisk infrastruktur, verktyg, nationella- eller statshemligheter.

SecuriConnect video

För mer information om hur SecuriConnect kan användas och vilka fördelar som finns med lösningen finns ett videoklipp på Advenicas hemsida och på Advenicas YouTube-kanal. Gå till: https://www.youtube.com/watch?v=Znbn5qd37Lg

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com 

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.