U

Home » Advenica inleder partnerskap med CGI Sverige

Advenica inleder partnerskap med CGI Sverige

Advenica och CGI Sverige har inlett ett strategiskt samarbete gällande produkter och tjänster på den svenska marknaden. Samarbetet innebär en möjlighet att erbjuda kunderna en helhetslösning.

Cybersäkerhet blir allt viktigare i dagens digitaliserade värld. Alltfler företag och myndigheter inser vikten av att ha ett ordentligt skydd för IT-miljön för att värna känslig information.

Advenica har i 25 år levererat expertis och lösningar för cybersäkerhet. Nu inleder bolaget ett samarbete med CGI Sverige, som är Sveriges största IT-tjänsteföretag och som har tillgång till CGI Groups världsomspännande nätverk av IT konsulter. Genom samarbetet breddar Advenica säljytan och får en stark partner för olika tjänster som kompletterar företagets unika portfölj med krypto- och segmenteringsprodukter.

“Vi är glada och stolta över detta samarbete med CGI Sverige. Tillsammans blir vårt erbjudande mer komplett, vilket ger våra kunder en helhetslösning inom cybersäkerhet”, säger Einar Lindquist, CEO Advenica

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, CEO Advenica, +46 704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com 

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2018 kl. 08.45.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.