U

Start » Advenica har utsett valberedning inför årsstämman 2015

Advenica har utsett valberedning inför årsstämman 2015

En valberedning har bildats inför Advenica AB:s årsstämma 2015. Valberedningen består av:

  • Ove Linde, representant för Familjen Linde och Bera Elteknik O.E. L. AB.
  • Lars Svensson, representant för Sven Gruvstad.
  • Mårten Persson, representant för Bison Holdings Limited och Elephant Holding S.A.
  • Lars Grönberg i egenskap av styrelseordförande för Advenica AB.

Valberedningen ska inför årsstämman 2015 arbeta fram förslag till (i) ordförande vid årsstämman 2015, (ii) val av styrelse, (iii) val av styrelsens ordförande, (iv) val av revisorer, (v) arvodering av styrelse och revisorer, samt (vi) kriterier för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2016.

Advenica AB:s årsstämma 2015 infaller den 20 maj kl. 15.00 på huvudkontoret i Lund. Aktieägare som önskar lämna förslag till Advenica:s valberedning kan göra det via e-post till valberedning@advenica.com eller via brev till Advenica AB, Attn: Valberedningen, Box 11065, SE-220 11 Lund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Grönberg, Styrelseordförande Advenica AB
Tel: +46 (0)70 7275455

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. Cybersäkert på ett enkelt sätt. Läs mer på: www.advenica.com.

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.