U

Start » Advenica gör debut på polska marknaden med affär värd över 440 TSEK

Advenica gör debut på polska marknaden med affär värd över 440 TSEK

Advenica, den svenska utvecklaren och tillverkaren av cybersäkerhetslösningar, har genom sin polska partner Blue Energy tecknat ett strategiskt viktigt avtal. Ordern på cybersäkerhetsplattformar och support kommer från en kund inom kritisk infrastruktur.

Affären innebär att Advenica kan välkomna en ny kund från ett nytt land men också en ny bransch – ett genombrott på flera plan, även om den initiala intäkten är begränsad. Kunden, ett energibolag, har beställt lösningar inom produktfamiljen Cross Domain Solutions samt supporttjänster. Ordervärdet uppgår till cirka 440 TSEK, med leverans under fjärde kvartalet 2017.

Lösningarna håller domäner isolerade och säkerställer ett kontrollerat informationsflöde med hög assurans, vilket är avgörande för tillförlitlig energiproduktion och -distribution. Ordern kan även betraktas som en milstolpe för Advenicas affärsområde Enterprise Solution, som på kort tid vunnit flera viktiga affärer.

“Vi märker av ett starkt ökande intresse från kunder och potentiella partners. Säkerhetsfrågor kommer allt högre upp på ledningsgruppers agenda, och många partners ser samarbetet med oss som en möjlighet att kvalificera sig till upphandlingar. Tillsammans med Blue Energy, vår partner både avseende produkter och konsulttjänster, kan en aktiv dialog föras i Polen”, säger Rune Bengtsson, Sales Manager, Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Rune Bengtsson, Sales Manager Advenica AB, +46 (0)70 21 97 718, rune.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2017 kl. 08:45. 

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica tillhandahåller avancerade cybersäkerhetlösningar och -tjänster för affärsdriven informationshantering, säker digitalisering och högassurans. I mer än 20 år har Advenica med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggjort för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon +46 (0)8 463 83 00, www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.