U

Start » Advenica får order värd 2,3 MSEK på Cross Domain Solutions-produkter och tjänster från finsk kund inom den offentliga sektorn

Advenica får order värd 2,3 MSEK på Cross Domain Solutions-produkter och tjänster från finsk kund inom den offentliga sektorn

Advenica har fått en ny order från en finsk kund inom den offentliga sektorn. Ordern är värd 2,3 MSEK och avser Cross Domain Solutions - produkter och tjänster.

Cross Domain Solutions (CDS) belyser värdet av att kunna kommunicera, att dela eller flytta information mellan domäner och samtidigt tillämpa validering, transformering och filtrering under utbytet. Syftet är att tillämpa strikt informationsöverföring på informationsnivå, medan säkerhet med hög assurans tar itu med cybersäkerhetshot som manipulation, dataläckage och intrång.

Advenica har ett stort utbud av Cross Domain Solutions produkter – både för enkelriktat och för dubbelriktat informationsutbyte. Med dessa lösningar kan länder, myndigheter och företag höja informationssäkerheten och digitalisera på ett ansvarsfullt sätt.

Det finska kontoret har nu fått en ny order på dessa Cross Domain Solutions, både produkter och tjänster. Ordern är värd 2,3 MSEK, kommer från en finsk kund inom den offentliga sektorn och kommer att levereras under Q4 2022 och Q1 2023.

"Organisationer som har kritisk information som behöver skyddas från att hamna i fel händer och/eller manipuleras har mycket höga krav på säkerhet. Vi kan erbjuda dessa kunder lösningar för cybersäkerhet som uppfyller de allra högsta säkerhetskraven, lösningar som har hög assurans" säger Mikael Puska, VD Advenica Oy.   

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Puska, VD Advenica Oy, +358 (0)50 304 6160, mikael.puska@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2022 kl. 13.50.
 

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.