U

Start » Advenica får order värd 17,8 MSEK från svensk myndighet

Advenica får order värd 17,8 MSEK från svensk myndighet

Advenica har erhållit en ny order från en svensk myndighet. Affären är värd 17,8 MSEK och är del av ett avtal gällande leveranser av kryptoprodukter. I samband med detta har även ramavtalet mellan parterna förlängts till och med 2025.

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar både i Sverige och internationellt. Lösningarna baseras på Advenicas betrodda teknologi och uppfyller myndighetens krav för att kunna kommunicera information som är klassad upp till Kvalificerat Hemlig. Dessutom är de godkända för krypterad kommunikation av den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU.

En ny order gällande leverans av kryptoprodukter har nu erhållits från en svensk myndighet som också förlängt ramavtalet med Advenica. Den nya ordern kommer att levereras under Q4 2023 och första halvan av 2024.

"Det är av högsta vikt att känslig information skyddas med hjälp av cybersäkerhetslösningar på tillräckligt hög nivå. Därför är vi stolta över att avtalet med denna kund har förlängts – det visar på ett stort förtroende för oss, vår kompetens och våra produkter" säger Marie Bengtsson, VD Advenica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2023 kl 17.30.
 

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.