U

Start » Advenica får order på kryptoprodukter värd 58,8 MSEK från svensk myndighet

Advenica får order på kryptoprodukter värd 58,8 MSEK från svensk myndighet

Advenica har erhållit en ny order från en svensk myndighet. Affären är värd 58,8 MSEK och gäller leverans av kryptoprodukter.

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar både i Sverige och internationellt. Lösningarna baseras på Advenicas tillförlitliga teknologi och uppfyller myndighetens krav för att kunna utbyta information som är klassad upp till Kvalificerat Hemlig. Dessutom är de godkända för krypterad kommunikation på den högsta nivån av skyddsvärd information inom EU.

En ny order gällande leverans av kryptoprodukter har nu erhållits från en svensk myndighet. Den nya ordern, som är värd 58,8 MSEK, kommer att levereras under Q4 2024 och första halvan av 2025.

"Det är av högsta vikt att känslig information skyddas med hjälp av cybersäkerhetslösningar på tillräckligt hög nivå. Advenica arbetar med kunder vars verksamhet kräver högassurans-lösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen. Med hjälp av våra produkter kan kunder öka informations-säkerheten" säger Marie Bengtsson, VD Advenica.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2024 kl 16.10.
 

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.