U

Start » Advenica får order på cybersäkerhetstjänster, värd 2 MSEK, från en europeisk kund

Advenica får order på cybersäkerhetstjänster, värd 2 MSEK, från en europeisk kund

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har fått en tilläggsorder gällande cybersäkerhetstjänster från en europeisk kund inom offentlig sektor. Den nya ordern är värd 2 MSEK och kommer att levereras under 2022 och 2023.

Advenica har cybersäkerhetslösningar i världsklass som höjer informationssäkerheten och säkerställer ett effektivt och säkert datautbyte upp till TOP SECRET klassificering. Krypterings- och segmenteringsprodukterna är hållbara, framtidssäkra och tekniskt avancerade – och de hjälper kunder inom försvarsindustrin, myndigheter och verksamheter inom kritisk infrastruktur att skydda kritisk information. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö och etablerade sig i Österrike i mitten av 2017 för att tillhandahålla cybersäkerhetslösningar till kunder i Österrike och andra europeiska länder.

I juni 2020 publicerade Advenica ett pressmeddelande om en order på 12 MSEK från en europeisk kund inom offentlig sektor. Ordern gällde produkter och tjänster under ett antal år med första leverans under 2020. Nu har företaget fått en ny order, värd 2 MSEK, från samma kund. Den nya ordern avser cybersäkerhetstjänster och kommer att levereras under 2022 och 2023.

"Advenica erbjuder lösningar för cybersäkerhet som uppfyller de allra högsta säkerhetskraven, lösningar som förhindrar intrång, dataläckage och manipulering av skyddsvärd information. Vi värdesätter långa relationer med våra kunder och är mycket glada över att kunna fortsätta leverera våra tjänster till den här kunden" säger Markus Gursch, VD Advenica Austria.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Gursch, CEO Advenica Austria, +43 1 25 30025 270, markus.gursch@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2022 kl.13.45.
 

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, telefon +46 8 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.