U

Start » Advenica får order på cybersäkerhets-produkter, värd 1,6 MSEK, från en statlig kund i Österrike

Advenica får order på cybersäkerhets-produkter, värd 1,6 MSEK, från en statlig kund i Österrike

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har fått en order från en statlig kund i Österrike angående cybersäkerhetsprodukter. Ordern är värd 1,6 MSEK och kommer att levereras omgående.

Advenica är en väletablerad och pålitlig leverantör och har lång erfarenhet av framtidssäkra och hållbara lösningar som skyddar digital information. Med dessa cybersäkerhetsprodukter kan nätverk fysiskt isoleras samtidigt som information kan utbytas säkert, något som blir allt viktigare i dagens digitala samhälle. Företaget har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige och etablerade sig i Österrike i mitten av 2017 för att tillhandahålla cybersäkerhetslösningar till kunder i Österrike och andra europeiska länder.

Den nya ordern är värd 1,6 MSEK, kommer från en statlig kund i Österrike och leveransen kommer att ske omedelbart.

“Nätverkssegmentering och säkra informationsflöden är viktiga för att kunna skydda kritisk information. När hoten ökar är det viktigt att skydda den mest värdefulla informationen för att begränsa skadan vid en attack. Vi är glada över att fler och fler kunder förstår behovet av rätt tekniska lösningar för att skydda sig” säger Markus Gursch, VD Advenica Austria.

r ytterligare information, vänligen kontakta:
Markus Gursch, VD Advenica Austria, +43 1 25 30025 270, markus.gursch@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2022 kl. 15.50.          

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, telefon +46 8 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.