U

Start » Advenica får order på Cross Domain Solutions värd 1,7 MSEK från svensk myndighet

Advenica får order på Cross Domain Solutions värd 1,7 MSEK från svensk myndighet

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har fått en order från en svensk myndighet gällande Cross Domain Solutions produkter. Ordern är värd 1,7 MSEK och ska levereras omgående.

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar till försvarsmakter och myndigheter, både i Sverige och internationellt. Cross Domain Solutions innefattar nätverksenheter för filtrering och vitlistning av informationsflöden samt datadioder för enkelriktat dataflöde. Advenicas framtidssäkrade produkter har flera nationella godkännanden på högsta nivå.

Kunden är en svensk myndighet som tidigare har beställt produktutveckling inom samma produktområde. Leveransen kommer att ske omgående.

“Nätverkssegmentering och säkra informationsflöden är viktigt för att kunna skydda kritisk information. När hoten ökar gäller det att skydda den mest skyddsvärda informationen för att begränsa skadan vid en eventuell attack. Vi är glada för det fortsatta samarbetet med denna kund – ett samarbete som nu resulterat i en första serieleverans” säger Marie Bengtsson, VD, Advenica AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2021 kl. 09.00.

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.