U

Home » Advenica får ny order på datadioder värd 1,7 MSEK från svensk myndighet

Advenica får ny order på datadioder värd 1,7 MSEK från svensk myndighet

Advenica, den svenska leverantören av cybersäkerhetslösningar, har erhållit en ny order på datadioder från en svensk myndighet. Affären är värd 1,7 MSEK och leveransen kommer att påbörjas omgående.  

Att förhindra intrång och informationsläckor samtidigt som nätverkets integritet och konfidentialitet behålls, allt för att skydda kritiska tillgångar, är något som bolag inom både försvarsindustri och kritisk infrastruktur har ett stort behov av.

Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar både i Sverige och internationellt, och kan erbjuda produkter med hög assurans som uppfyller exakt dessa krav – Advenicas datadioder – SecuriCDS Data Diode.

En svensk myndighet har nu lagt en order på datadioder inklusive servicetjänster. Kunden har även tidigare valt Advenica som leverantör av cybersäkerhetslösningar och har nu åter valt Advenicas produkter, nu till ett nytt projekt. Leverans av den nya ordern kommer att påbörjas omgående.

Branschens art och omständigheterna beträffande leveransen och kunden innebär att ytterligare information om slutkunden inte kommer att publiceras.

“Vi jobbar mot kunder vars verksamhet kräver lösningar för att värna om den mest skyddsvärda informationen, kunder som har höga säkerhetskrav. Genom våra produkter kan nätverk isoleras fysiskt samtidigt som information kan kopplas samman på ett säkert sätt. Vi är stolta över att svenska myndigheter väljer oss som leverantör av effektiva cybersäkerhetslösningar – lösningar som genom att skydda kritisk information bidrar till en säkrare värld” säger Marie Bengtsson, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2020 kl. 16.55.

Om Advenica

Advenicas expertis hjälper länder, myndigheter, företag och organisationer att skydda den allra viktigaste digitala informationen. Våra välbeprövade och betrodda cybersäkerhetslösningar isolerar nätverk fysiskt och kopplar samtidigt samman data på ett säkert sätt. Sedan starten 1993 designar, utvecklar och tillverkar vi alla krypto- och segmenteringsprodukter i Sverige för att garantera hög assurans. Läs om vår unika teknologi och dess EU- och nationella godkännanden på högsta säkerhetsnivå på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon 08-463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se, www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.