U

Start » Advenica får forskningsuppdrag värt 3 MSEK från svensk kund inom offentlig sektor

Advenica får forskningsuppdrag värt 3 MSEK från svensk kund inom offentlig sektor

Advenica har fått ett forskningsuppdrag inom ett forskningsprojekt kallat ”Stöd till Forskning och Teknik Kryptologiska funktioner” från en svensk kund inom offentlig sektor. Uppdraget kommer att ske under 2023.

Advenica är en etablerad leverantör av cybersäkerhet till kunder med höga säkerhetskrav. Verksamheter såsom försvar, myndigheter och bolag inom kritisk infrastruktur har alla kritisk information som behöver skyddas från att komma i orätta händer och/eller manipuleras och för att säkerställa ett gediget skydd behövs lösningar med hög assurans. Det är just sådana lösningar som Advenica kan leverera.

Nu har Advenica erhållit ett forskningsuppdrag inom cybersäkerhet. Projektet innebär ett uppdrag inom kundens Forskning och Teknik-program, och innefattar forskning och teknikstudier av kryptologiska teknologier för att bygga säker kommunikation även för framtiden. Uppdraget kommer att ske under 2023.

"Vi är mycket glada att få ta del av denna satsning då det innebär att vi kan fortsätta vårt arbete med att utveckla morgondagens säkra lösningar samtidigt som vi bygger och förstärker vår expertis inom cybersäkerhet" säger Marie Bengtsson, VD Advenica.

r ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD Advenica AB, +46 (0) 703 860 032 marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2023 kl. 08.10.
 

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.