U

Start » Advenica får cybersäkerhetsorder värd 56,5 MSEK från svensk myndighet

Advenica får cybersäkerhetsorder värd 56,5 MSEK från svensk myndighet

Cybersäkerhetsföretaget Advenica har fått en betydande beställning på VPN-utrustning för IP-nätverk från en svensk myndighet. Ordervärdet är 56,5 MSEK och leverans sker under ett års tid.

Advenica har under flera år levererat liknande utrustning och beställningen avser komplettering till befintliga installationer. Utrustningen är godkänd enligt högsta säkerhetsklassificering i både Sverige (Top Secret level) och EU (SECRET UE/EU level).

”Vi har sedan länge ett väletablerat, strategiskt samarbete avseende utveckling av högteknologiska cybersäkerhetslösningar för att skydda svensk hemlig information. Vi är glada att få fortsatt förtroende som leverantör och därmed fortsatt kunna bidra till skydd av rikets säkerhet.”, menar Andreas Linde, VD, Advenica AB.

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Advenica i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2015 kl. 08.45.

Advenica is a leading European provider of cybersecurity. Advenica develops, manufactures and sells advanced cyber security solutions that prevent intrusions, theft and data leakage at information exchanges and therefore enables interaction between and within nations, organisations and systems with high security requirements. www.advenica.com

Advenica AB is a publicly traded company listed on Nasdaq OMQ First North Premier with the name ADVE. Certified Adviser is Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.