U

Start » Advenica får 2,3 MSEK order från nationell myndighet

Advenica får 2,3 MSEK order från nationell myndighet

Cybersäkerhetsföretaget Advenica har fått en order på 2,3 MSEK från en nationell myndighet avseende utveckling av kommunikationsfilter med högassurans.

För ytterligare information:

Andreas Linde, VD
070-838 66 71, andreas.linde@advenica.com

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga säkerhetskrav. Cybersäkert på ett enkelt sätt.

Läs mer på: www.advenica.com.

Press Contact & Media

Advenica's press contact page and media library is an indispensable resource for journalists, analysts and anyone seeking up-to-date and comprehensive information about the company.

Advenica on MyNewsdesk

Advenica's MyNewsdesk profile page is a valuable resource for gaining insight into the company's latest news, press releases and events.

Advenica on Redeye

Deepen your understanding of Advenica's direction and strategies. At Redeye, you can access current information about the business, financial development and future prospects.