U

Start » Advenica: Bokslutskommuniké 2022

Advenica: Bokslutskommuniké 2022

Ett år med stora framgångar

1 oktober – 31 december 2022

  • Omsättningen uppgick till 46 (55,8) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,7 (14,2) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 8,5 (13,7) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28,4 (15,8) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,19 (0,37) SEK.

1 januari – 31 december 2022

  • Omsättningen uppgick till 118,4 (101,3) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1,6 (-15,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -2,0 (-17,0) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 25,8 (-32,4) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,46) SEK

VD har ordet

Ett år med stora framgångar

2022 blev ett framgångsrikt år då Advenica lyckades uppnå den högsta omsättningen i bolagets historia – dessutom med ett kraftigt förbättrat resultat på helåret. Omsättningen under sista kvartalet uppgick till 46 (55,8) MSEK och för helåret till 118,4 (101,3) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 17% för året. Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till 8,7 (14,2) MSEK och för helåret till -1,6 (-15,5), vilket är en väldigt stor resultatförbättring för helåret. Sammantaget visar detta på att vi når ut med vårt budskap och att vi kan lösa de säkerhetsproblem som marknaden upplever.

Stabil grund ger möjlighet till expansion

Bolaget har nått en stabilitet i orderflödet och är ett finansiellt tryggare bolag. Detta har resulterat i en större möjlighet att blicka framåt och expandera verksamheten. Bland annat utvidgades säljorganisationen i ett led att nå ut djupare och bredare, då vi ser att behovet av cybersäkerhetsprodukter ökar. Dessutom har Bolaget förbättrat och vidareutvecklat produkt-portföljen och bland annat lanserades en ny version av ZoneGuard i november.

Värderingarna leder oss mot målet

En förutsättning för Bolagets expansion är rekryteringen av ny kompetens. Vi känner en stor stolthet över att ha lyckats rekrytera den kompetens som behövts, trots stor konkurrens om personer med stor kunskap inom vårt område. Vi känner även stor glädje att trivseln på Advenica är fortsatt hög – då Advenica är ett värdestyrt bolag är det viktigt för oss att alla anställda trivs och delar våra värderingar. På så sätt kan vi nå våra mål.

Cyberhotet väntar inte

2022 var ett mörkt år för Europa och resten av världen. Det säkerhetspolitiska läget har drastiskt ändrats och lett till en förändrad omvärld. Detta har lett till att säkerhetsämnen nu allt oftare diskuteras och att ämnet står på allt fler agendor. Dock är det fortfarande för få som tar konkreta handlingar för högre säkerhet. De stora systemändringarna har ännu inte påbörjats hos de flesta. Fler verksamheter behöver investera i både kompetens och produkter för högre cybersäkerhet för att samhället ska kunna motstå cyberhotet – innan det är för sent.

Kommunikén finns att läsa här.

Malmö, den 16 februari 2023

Marie Bengtsson
VD och koncernchef, Advenica

Advenicas årsstämma äger rum torsdagen den 26 april klockan 16.00 i bolagets lokaler på Roskildevägen 1 i Malmö. Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida från 30 mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Marie Bengtsson, VD och Koncernchef Advenica AB, +46 (0)703 86 00 32, marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2023 kl. 12.30.

Om Advenica-koncernen

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, www.redeye.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.