U

Start » Advenica: Bokslutskommuniké 2021

Advenica: Bokslutskommuniké 2021

Omsättningtillväxt i en utmanande omvärld

1 oktober – 31 december 2021

  • Omsättningen uppgick till 55,8 (37,1) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 14,2 (5,5) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 13,7 (4,6) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 15,8 (18,2) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till 0,37 (0,14) och efter utspädning till 0,37 (0,14) SEK.

1 januari – 31 december 2021

  • Omsättningen uppgick till 101,3 (84,4) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -15,5 (-18,6) MSEK.
  • Resultatet efter skatt uppgick till -17,0 (-20,0) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -32,4 (0,0) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie före utspädning uppgick till -0,46 (-0,60) och efter utspädning till -0,46 (-0,60) SEK

VD har ordet

2021 var ytterligare ett speciellt år som präglades av pandemin. Trots detta lyckades Advenica med att uppnå en milstolpe i Bolagets historia, då omsättningen under 2021 landade på över 100 MSEK. Omsättningen i kvartalet uppgick till 55,8 (37,1) MSEK och för helåret till 101,3 (84,4) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 20% för året. Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till 14,2 (5,5) MSEK och för helåret till -15,5 (-18,6), vilket motsvarar en resultatförbättring för helåret på 17%.

Ökad medvetenhet om samhällets brister

Under 2021 skedde många cyberattacker och incidenter som väckte stort intresse och som skapade en medvetenhet om svagheterna i vårt digitaliserade samhälle. De drabbade var både bolag inom kritisk verksamhet, men även andra sorters bolag – bolag som i och med attackerna visade sig påverka vår vardag mer än vi kanske trodde.

Lång resa mot säkerhet

Trots att många nu har en medvetenhet om säkerhetsriskerna är reaktionstiden längre än den borde vara. Utmaningarna är många, kundresan är lång och kompetensbristen hos kunderna är stor. Advenica ser en möjlighet att nå ut till företagen och påvisa hur viktigt det är att man redan nu prioriterar att skydda sina digitala tillgångar. För att om det är något som vi alla kan vara säkra på, så är det att attackerna kommer fortsätta att öka och lagstiftningen ytterligare skärpas.

Advenica utökar för att möta framtiden

Under 2021 har Advenica vunnit ett flertal stora affärer som innebär utveckling av framtidens nya produkter. Denna utveckling säkerställer att Bolaget även fortsatt kommer att ligga i framkant vad gäller produkter och lösningar inom cybersäkerhet. För att kunna matcha dessa affärer har det under året anställts ett flertal nya medarbetare med rätt kompetens. Trots en allmänt turbulent arbetsmarknad har Advenica varit framgångsrika med att rekrytera enligt behoven.

Framgångar föder förtroende

2021 var ett framgångsrikt år för Advenica. Trots att pandemin fortsatte att skapa problem att träffa kunderna fysiskt, lyckades Bolaget vinna flera stora affärer. Dotterbolagen i Finland och Österrike hade även stora framgångar, vilket visar att de ökade säkerhetsbehoven finns på flera marknader. Nyemissionen i juni visar även på ett starkt fortsatt förtroende för bolaget från ägarna, som vi fortsatt kommer att förvalta.

Malmö, den 17 februari 2022

Marie Bengtsson,
VD och koncernchef, Advenica

Advenicas årsstämma äger rum torsdagen den 28 april klockan 16.00 i bolagets lokaler på Roskildevägen 1 i Malmö. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bolagets hemsida från 24 mars.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marie Bengtsson, VD och Koncernchef Advenica AB, +46 (0)703 86 00 32, marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl. 12.45.

Om Advenica

Advenica tillhandahåller expertis, hög assurans och cybersäkerhetslösningar i världsklass för kritisk data-in-motion upp till Top Secret-klassning. Med oss stärker länder, myndigheter, företag och organisationer informationssäkerheten och digitaliserar ansvarsfullt. Bolaget grundades 1993 och har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå. Våra unika produkter designas, utvecklas och tillverkas i Sverige. Läs mer på www.advenica.com 

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Redeye AB, telefon +46 8 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se www.redeye.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.