U

Start » Advenica: Bokslutskommuniké 2016

Advenica: Bokslutskommuniké 2016

Advenica vinner stororder och får genombrott på Enterprise-marknaden

1 oktober – 31 december

  • Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 13,8 (17,4) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för fjärde kvartalet blev -5,4 (-2,6) MSEK. 
  • Resultatet efter skatt uppgick till -4,2 (-2,1) MSEK.
  • Kassaflödet för fjärde kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till -1,3 (10,4) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie för fjärde kvartalet före och efter utspädning uppgick till -0,34 (-0,16) SEK. 

1 januari – 31 december

  • Omsättningen för perioden uppgick till 53,6 (53,6) MSEK.
  • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden blev -22,7 (-3,7) MSEK. 
  • Resultatet efter skatt uppgick till -17,9 (-2,9) MSEK.
  • Kassaflödet för perioden från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 (-6,4) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie för perioden före och efter utspädning uppgick till -1,42  (-0,23) SEK.

VD har ordet 

2016 var ett positivt och händelserikt år för Advenica. Det är för oss av största strategiska betydelse att vi har bevisat vår förmåga att bredda kundbasen. Trots att vi under 2016 inte nådde våra finansiella mål gjorde vi under året många genombrott där vi bland annat vann 11 nya kunder och sålde till fem nya marknader. Dessutom fick vi våra första kunder inom marknadsområdet Enterprise Solutions!

I november påbörjades vår flytt till nya säkerhetsklassade lokaler i Malmö där hela organisationen nu kommit på plats. Detta är någonting som vi har sett fram emot eftersom vår nya geografiska position och toppmoderna kontor bättre reflekterar den förändring Advenica genomgått och de ambitioner vi har framöver.

I fjärde kvartalet fick bolaget ett flertal produktbeställningar och bland dem vår största order under 2016 med ett ordervärde på 23,8 miljoner kronor från en svensk myndighet, vilken kommer att levereras vid flera tillfällen med start i slutet av 2016 och avslutas inom det närmsta halvåret. Ordern var på lösningar inom produktfamiljen SecuriVPN som fått godkännande av EU till och med högsta informationsklassningsnivån, SECRET UE/EU SECRET. Advenica är ett av fyra bolag i världen och det enda i Sverige som klarar kraven för EU:s högsta säkerhetsklassning för IP-krypton och detta är en unik position på marknaden. Advenica lösningar möjliggör framtidssäkrad kommunikationsintegritet och eliminerar insiderhot.

I slutet av året vann bolaget en strategisk order från en av EU:s mest avancerade myndigheter vad gäller forskning rörande utmanande kommunikation och informationssäkerhet. Vi ser fram emot att ytterligare fördjupa vår relation med kunden i fråga.

2017 inleddes med ytterligare en order inom marknadsområdet Enterprise Solutions från en ny kund från Singapore. Produktbeställningen var på våra SecuriCDS Datadioder, DD1000i som används primärt för att låta säkra nät ta emot data från öppna eller lägre klassade nät.

I december bjöds Advenica in till rundabordssamtal på Regeringskansliet med inrikesminister Anders Ygeman (S) och närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S). Mötet var en del i regeringens arbete med att ta fram en nationell strategi för informations- och cybersäkerhet. Advenica har 25 års erfarenhet av cybersäkerhet och leverans av utrustning till svenska myndigheter och ser stora möjligheter att bidra med unik expertis och erfarenhet.

I fjärde kvartalet uppnådde bolaget en milstolpe då våra datadioder blev godkända av Försvarsmakten med komponentassuransnivå N3, enligt Försvarsmaktens Krav på Säkerhetsfunktioner (KSF). Godkännandet gjorde Advenicas datadioder till de enda godkända dioderna på N3-nivå. Ännu en gång ligger Advenica i framkant gällande säkerhetsteknologi och under året har det bekräftats att vi är ett av världens främsta företag inom cybersäkerhet.

Advenica påbörjade i fjärde kvartalet sin medverkan i LTH:s forskningsprojekt om Internet of Things (IoT), då Advenica har den högsta säkerhetsnivån för kryptoprodukter. Projektet finansieras av den statliga myndigheten Vinnova och vi ser fram emot att bidra med vår kunskap och långa erfarenhet. Projektet avser att ta fram säkerhetslösningar för IoT-baserade produkter. 

Under förra året ingick bolaget i ett projekt om Sveriges första IT-säkerhetsindex tillsammans med Dataföreningen, SIG Security, SACS, Christer Magnusson vid Stockholms Universitet och Radar. I fjärde kvartalet publicerades resultatet som fick stor medieuppmärksamhet och publicerades i bland annat DI, DN, Offentliga Affärer samt branschtidningarna Skydd & Säkerhet och Aktuell Säkerhet. Indexet visade bland annat att vart 5:e bolag inte har kartlagt vilken information som är känslig, utsatt och behöver skyddas och att kommunerna ligger sämst till gällande IT-säkerhet. Advenicas målsättning är att Sveriges första IT-säkerhetsindex ska fungera som ett verktyg för företag och organisationer, där de kan testa sin säkerhet och få en bra översikt hur branscherna ligger till gällande informationssäkerhet.

I tredje kvartalet öppnade Advenica kontor i Finland och i slutet av november rekryterades Mikael Puska till tjänsten som VD för Advenica Oy. Vi har höga ambitioner och med Mikael Puska kommer vi fortsätta att positionera bolaget som en ledande aktör inom cybersäkerhet även i Finland. Advenica rekryterade även Lars Nagy att förstärka utvecklingsteamet. Lars Nagy rekryterades till tjänsten som utvecklingschef och vi är glada över att kunna genomföra båda dessa rekryteringar med oerhört kompetenta individer som nu är med och utvecklar Advenica som bolag.

Digitaliseringen sker inom alla branscher och organisationer idag. Detta sker för att företag behöver vara konkurrenskraftiga, optimera arbetsflöden och leva upp till de krav som finns i förhållande till att säkerställa integritet och informationsflöden. Denna digitalisering innebär att säkra informationsflöden måste kunna hanteras och dessutom, till en grad stå emot en helt ny nivå av cybersäkerhetshot. Ytterligare en aspekt som alla företag behöver hantera, är att från och med den 25 maj 2018[1] kan bolag få böta upp till fyra procent av sin omsättning, max 20 miljoner euro i böter om man inte följer EU:s nya dataskyddslag. Advenica erbjuder tjänster och lösningar som hjälper företag och organisationer att hantera detta.

Einar Lindquist, VD Advenica

För ytterligare information, vänligen kontakta: Einar Lindquist, VD Advenica AB, +46 (0)704 29 98 39, einar.lindquist@advenica.com 

Denna information är sådan information som Advenica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2017 kl.08.45. 

[1] EU-kommissionens hemsida. Protection of personal data. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm

Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Advenica utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten. Med framtidssäkra och hållbara lösningar möjliggör Advenica för organisationer och företag att ta ett digitalt ansvar. Läs mer på www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq First North Premier med kortnamnet ”ADVE”. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se

Presskontakt & Media

Advenicas presskontaktsida och mediabibliotek är en oumbärlig resurs för journalister, analytiker och alla som söker aktuell och omfattande information om företaget.

Advenica på MyNewsdesk

Advenicas MyNewsdesk profilsida är en värdefull resurs för att få insikter om företagets senaste nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Advenica på Redeye

Fördjupa din förståelse för Advenicas inriktning och strategier. På Redeye kan du ta del av aktuell information om verksamheten, finansiell utveckling och framtidsutsikter.